Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.2-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018
Wizyty prymasa polski Kard. Józefa Glempa na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

Autorzy: Grzegorz Wejman
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: prymas Polski kard. Józef Glemp archidiecezja szczecińsko-kamieńska Pomorze Zachodnie wizyta
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (195-208)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Prymas Polski kard. Józef Glemp w duchu swoich wielkich poprzedników – kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego – również często odwiedzał Pomorze Zachodnie. Wizyty te miały zarówno charakter służbowy, jak i prywatny, co wynikało z obowiązku bycia metropolitą tych ziem w latach 1981–1992, ale także z troski o tutejszy Kościół. Na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej prymas był aż 16 razy: jako metropolita szczecińsko-kamieński 7 razy i 9 razy, jako kustosz relikwii św. Wojciecha i arcybiskup metropolita warszawski. Wizyty te miały różny wymiar, a związane były miedzy innymi z pielgrzymką papieża Jana Pawła II w Szczecinie, z konferencjami Episkopatu Polski, uroczystościami religijnymi, kulturowymi i odwiedzinami prywatnymi. Wizytował w tym czasie miasta: Szczecin (15 razy), Kamień Pomorski (2 razy), Wolin (1 raz) i Trzebiatów (1 raz). Zachęcał mieszkańców Szczecina i Pomorza, by na „krawędzi naszej Rzeczypospolitej” troszczyli się o wzrost wiary, sprawiedliwości i miłość na wzór Maryi – patronki archidiecezji. W dowód wdzięczności za całość posługi na rzecz Kościoła szczecińsko-kamieńskiego Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga uhonorował kard. Józefa Glempa Orderem św. Ottona z Bambergu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum parafii pw. Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie, Kronika parafii.
2.Cywiński Z.P., Prymas Polski kard. Józef Glemp na Osiedlu Bukowym, „KnOiB-Niedziela” 43 (2007), s. I i III.
3.Czerner M., Kronika Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972–1992, Koszalin 1995.
4.Duchowni przyjechali w siedmiu samochodach, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1–2 (1967), s. 8.
5.Dziuba A.F., Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, w: Księga Jubileuszowa Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie 1602–2002, red. P. Podeszwa, W. Polak, Gniezno 2002, s. 187–194.
6.Glemp J., „Gdy powtórnie przyjdę”, „Prezbiterium” 11–12 (1997), s. 350–354.
7.Glemp J., „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”, Prezbiterium” 7–8 (1995), s. 246–249.
8.Glemp J., Caritati in Iustitia. Czynności pasterskie 1996–2000, Warszawa 2002.
9.Glemp J., Czyńcie ziemię świętą, „Prezbiterium” 6–10 (1985), s. 176–181.
10.Glemp J., Nauczanie pasterskie 1981 –1982, Poznań 1988.
11.Glemp J., Nauczanie pasterskie 1985, Poznań 1989.
12.Glemp J., Nauczanie pasterskie 1988, Poznań 1994.
13.Glemp J., Nawiedzenie niosące miłosierdzie Boże, „Prezbiterium” 9–10 (1991), s. 255–259.
14.Glemp J., Rozwijać Kościół dzień po dniu. Czynności pasterskie 2001–2007, Warszawa 2011.
15.Glemp J., Z krzyża płynie życie, „Prezbiterium” 1–3 (1988), s. 8–13.
16.Homilia ks. arcybiskup Józefa Glempa prymasa Polski wygłoszona podczas uroczystości X-lecia diecezji w katedrze św. Jakuba w Szczecinie w dniu 27 V 1982 r., „Prezbiterium” 7–8 (1982), s. 244–249.
17.Ingres pierwszego biskupa szczecińsko-kamieńskiego do katedry św. Jakuba w Szczecinie, „Prezbiterium” 1–2 (1973), s. 31–44.
18.Kołodziejski P., To już 65 lat, „KnOiB-Niedziela” 20 (2010), s. II.
19.Komunikat z 207 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, „Prezbiterium” 6–10 (1985), s. 143–146.
20.Mielczarek P., Uroczystości 975-lecia istnienia metropolii w Gnieźnie oraz powstania biskupstwa w Kołobrzegu, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” 3 (1975), nr 12, s. 331–340.
21.Mielczarek P., Uroczystość konsekracji ks. Biskupa pomocniczego Tadeusza Werno, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” 2 (1974), nr 7, s. 191–199.
22.Mielczarek P., Z pobytu J. E. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prymasa Polski w Koszalinie, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” 3 (1975), nr 12, s. 351–354.
23.Millenium Diecezji Gorzowskiej, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1–2 (1967), s. 1–39.
24.Msza św. inauguracyjna obchodów 750-lecia nadania praw miejskich Szczecinowi, „Prezbiterium” 3–4 (1993), s. 116–119.
25.Nitecki P., Kardynałowie Kościoła w Polsce, Częstochowa 1999.
26.Offmański A., Uroczysta sesja Episkopatu Polski z okazji 850-lecia Chrztu Pomorza Zachodniego (Szczecin, 7 września), „Prezbiterium” 9–11 (1974), s. 34–40.
27.Program wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Szczecinie 11 VI 1987, „Prezbiterium” 4–6 (1987), s. 29.
28.Prokop K.R., Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej, Kraków 1998.
29.Prymas August Hlond budowniczy polskiej administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej, w: Doniosłe dziedzictwo. Sługa Boży, prymas August Hlond –duszpasterz i mąż stanu. Z dziejów parafii św. Ottona w Pyrzycach, red. Z. Rakiej TChr, Pyrzyce–Szczecin 2015, s. 29–54.
30.S.K., Z życia diecezji, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” 5 (1977), nr 7–8, s. 233–238.
31.Uroczystości w katedrze św. Jakuba w dniu 27 VI 1982 r., „Prezbiterium” 7–8 (1982), s. 237–238.
32.Uroczystość ku czci św. Wojciecha. Szczecin, 23 kwietnia 1991 r., „Prezbiterium” 3–4 (1991), s. 102–104.
33.Wejman G., Abp Zygmunt Kamiński doktorem honoris causa, „KnOiB-Niedziela” 45 (2009), s. I i III.
34.Wejman G., Kardynał Stefan Wyszyński w procesie organizacji Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, w: Stefan Kardynał Wyszyński. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim, red. ks. A. Ziejewski, ks. G. Wejman, Szczecin 2013, s. 45–69.
35.Wejman G., Nowe sanktuarium, „KnOiB-Niedziela” 39 (2010), s. I i III.
36.Wejman G., Ostatnie pożegnanie, „KnOiB-Niedziela” 21 (2010), s. II i VI.
37.Wejman G., Romatowski T., Prymas Polski w Szczecinie, „KnOiB-Niedziela” 45 (2009), s. II.
38.Wizyta prymasa Polski u ordynariusza szczecińsko-kamieńskiego, „Prezbiterium” 1–2 (1973), s. 28