Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.2-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018
Prymas polski Kardynał Józef Glemp w materiałach archiwum Instytutu Pamieci Narodowej

Autorzy: Zbigniew Stanuch
Słowa kluczowe: Kard. Józef Glemp prymas Polski Służba Bezpieczeństwa Pomorze Zachodnie karty ewidencyjne
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (183-194)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kardynał Józef Glemp stał się obiektem zainteresowania ze strony Służby Bezpieczeństwa jeszcze zanim objął urząd prymasa Polski. Zachowana do naszych czasów i przechowywana w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej dokumentacja archiwalna pozwala stwierdzić, że ks. Glemp był inwigilowany i zachęcany do nawiązania współpracy z SB. Dla SB jego postać była ważna ze względu na bezpośredni dostęp do kard. Wyszyńskiego. Posiadanie tajnego współpracownika w bezpośrednim otoczeniu ówczesnego prymasa Polski byłoby niewątpliwym sukcesem służb specjalnych PRL. Zamierzenia funkcjonariuszy spełzły jednak na niczym, ze względu na nieugiętą postawę przyszłego prymasa. Ks. Glemp pozostał wiernym synem Kościoła katolickiego i lojalnym współpracownikiem kard. Wyszyńskiego. Z tego powodu jego postawa zasługuje na szacunek. Niniejszy artykuł omawia przechowywane w IPN dokumenty, które obrazują m.in. nieudane próby pozyskania ks. Glempa do współpracy z SB oraz ukazują w ogólnym zarysie jego wizyty na Pomorzu Zachodnim. Pisząc o dokumentacji archiwalnej, autor tekstu ma na myśli nie tylko różnego rodzaju raporty i sprawozdania, lecz również karty ewidencyjne, stanowiące ważną część archiwum IPN. Przykładowe materiały zostały dołączone do prezentowanego artykułu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum IPN w Warszawiesygn. 0713/335, 1196/2, 1585/ 2894, 024/18, 1585/3675, 0713/314, IPN BU 0449/41, 02745/17, 0713/32, 1585/4678, 1585/4648, 024/3, 00191/70, 001043/189.
2.Archiwum IPN w Szczecinie0012/219/3, 00103/152/56, 0012/222/2, 0012/276, 0012/275/1, 0012/281.
3.Jan Paweł II w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 r., wybór i opracowanie: M. Semczyszyn, A. Sitkowska, Z. Stanuch, Warszawa–Szczecin 2008.
4.Komaniecka M., Dzienniki korespondencyjne, rejestracyjne, archiwalne i koordynacyjne jako źródło historyczne, w: Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2015.
5.Musiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2015.
6.Reczek R., Władze wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944–1990. Materiały do dziejów Kościoła w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej, w: PrzeszłośćKościoła w archiwach Pomorza Zachodniego, red. ks. T. Ceynowa, Koszalin 2014.
7.Zając E., Ślad pozostaje w aktach. Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania ewidencji operacyjnej w latach 1962–1989, w: Wokół teczek bezpieki. Zagadnieniametodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2015.