Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto.2018.2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018
Katecheta wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej

Rok wydania:2019
Liczba stron:17 (167-183)
Słowa kluczowe: katecheza uczeń dysfunkcja rodzina szkoła
Autorzy: Karmela Katarzyna Sługocka
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Abstrakt

Celem pierwszej części artykułu jest prezentacja wyników badań nad sytuacją dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, określenie roli, jaką przyjmuje dziecko w takiej rodzinie oraz konsekwencji wynikających z braku odpowiednich warunków do właściwego rozwoju. Druga część artykułu określa rolę katechety w edukacji ucznia żyjącego w rodzinie dotkniętej dysfunkcją. Wskazuje na przyczynę trudności, z którymi spotyka się katecheta uczący dziecko z rodziny dysfunkcyjnej oraz omawia niektóre metody działania katechety ukierunkowane na dobro tego ucznia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anders M., Maria Kownacka i jej pedagogiczna działalność, „Wychowawca” 12 (1994).
2.Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1994.
3.Chojnacki P., Dojrzałość osobowa katechety, „Katecheta” 7–8 (2001).
4.Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, red. A. Królikowska, Kraków 2001.
5.Dyrektorium ogólne o katechizacji, Kongregacja ds. Duchowości, Poznań 1998.
6.Forward S., Toksyczni rodzice, Warszawa 1992.
7.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae”, Watykan 1979.
8.Koska W., Katechetyka, Poznań 1993.
9.Krupińska D., Rodzina dysfunkcja i jej wpływ na wychowanie dziecka, http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=pu5503 (dostęp: 19.12.2017).
10.Łobocki M., Podmiotowe traktowanie uczniów, „Wychowawca” 7–8 (1998).
11.Offmański A., Katecheza w poszukiwaniu swojej tożsamości, „Zeszyty Katechetyczne” 14–15 (1999).
12.Pacewicz A., Polska rodzina z problemem alkoholowym jako środowisko wychowawcze, w: Dzieci alkoholików – jak je rozumieć, jak im pomagać: profilaktyka uzależnień, wybór i oprac. tejże, Warszawa 1994.
13.Rusiecki M., Nauczyciel człowiekiem misji, „Wychowawca” 7–8 (1998).
14.Szewczyk R., Tożsamość katechety w świetle Dokumentów Kościoła w latach 1965-1991,Warszawa 1996.
15.Sztander W., Rodzina z problemem alkoholowym, Warszawa 1996.
16.Tomasik M., Dydaktyka, pedagogika, Sandomierz 1987.
17.Urbaniak A., Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna, czym się różnią? http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zwiazki/rodzina-dysfunkcyjna-i-patologiczna-czym-sie-roznia_43704.html (dostęp: 18.12.2017).