Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto.2018.2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018
Katecheza Maryjna w spotkaniu z tradycjami polskiej pobożności ludowej

Rok wydania:2019
Liczba stron:22 (145-166)
Słowa kluczowe: katecheza maryjna pobożność ludowa Polska tradycja
Autorzy: Andrzej Potocki
Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

Pobożność ludowa sytuuje się na styku teologii i kultury ludowej. Pierwsza określa treść pobożności, druga jej formy. Pobożność ludowa okazuje się kulturową przestrzenią naszej wiary. W ramach teologii ważna jest mariologia – nauka teologiczna o Matce Pana, stąd też w centrum pobożności ludowej, co znamienne dla warunków polskich, staje pobożność maryjna. Wymaga ona starannego kształtowania, w czym uprzywilejowana rola przypada katechezie. Nie można jednak redukować tej ostatniej do zajęć typu szkolnego. Katechetyczny wymiar mają też związane ze czcią Maryi praktyki religijne, jak różaniec, cześć dla wizerunków Maryi, pielgrzymki do sanktuariów, a także odmawiane w ich trakcie modlitwy (jak np. litanie).
Pobierz plik

Plik artykułu