Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / 2/2018
ΟὐΔ´ ἈΡΕΤῊ ΦΙΛΌΤΗΤΟΣ ἈΠΌΠΡΟΘΕΝ – antyczny Kościół wobec kryzysu rzymskiego małżeństwa

Autorzy: Jarosław Nowaszczuk
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: marriage in ancient times Fathers of the Church and marriage Christian family prostitution in ancient times Church and prostitution
Rok wydania:2018
Liczba stron:18 (111-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pierwszych wiekach po Chrystusie instytucja małżeństwa i rodziny przeżywała w Imperium Romanum widoczny kryzys. Chrześcijaństwo, rozwijając się w strukturach pogańskiego państwa, nie mogło uniknąć konfrontacji w realiami życia. Pisma autorstwa Ojców Kościoła oraz orzeczenia synodów biskupich przekonują, że wspólnota wiary musiała reagować w swych szeregach na wiele wykroczeń, a nawet wynaturzeń pożycia małżeńskiego, opisywanych wspólnym mianem πορνεία badź fornicatio. Dokumenty przekonują do zmiany postępowania chrześcijan stosowano surowy, lecz jasno sprecyzowany, zestaw sankcji, pośród których najistotniejszą było pozbawienie uczestnictwa w życiu Kościoła i zakaz przyjmowania Eucharystii. Nawróceni grzesznicy mogli powrócić do wspólnoty po odbyciu wyznaczonej przez biskupa pokuty pełnionej w postaci exomologesis, a wraz z upływem czasy pojawiły się homilie, katechezy i traktaty pochodzące także od najwybitniejszych Ojców Kościoła, w których wyłożono ortodoksyjną doktrynę dotyczącą związku mężczyzny i kobiety. Uznano w nich małżeństwo nie tylko jako wartość, lecz także ukazano jako jedną z dróg uświęcenia i osiągnięcia doskonałości moralnej, alternatywną do życia w celibacie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ancyrranum Concilium, w: Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio […], J. D. Mansi (ed.), Expensis A. Zatta Veneti, Florentiae 1759, t. 2, kol. 513–540.
2.Baron A. ks., Kobieta w świadectwach Kościoła starożytnego, w: Kobieta w Kościele: materiały z sesji ekumenicznej zorganizowanej przez Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogi Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Oddział Krakowski Polskiej Rady Ekumenicznej 18 listopada 2008 roku, red. Ł. Kamykowski, Z. J. Kijas, A. Napiórkowski, Kraków 2011, s. 9–53.
3.Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, tłum. M. Pąkcińska, Warszawa 1960.
4.Concilium Eliberitanum, w: Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio […], J. D. Mansi (ed.), Expensis A. Zatta Veneti, Florentiae 1759, t. 2, kol. 1–406.
5.Constitutiones Sanctorum Apostolorum, w: Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio […], J. D. Mansi (ed.), Expensis A. Zatta Veneti, Florentiae 1759, t. 1, kol. 257–596.
6.Nathan G., The Family in Late Antiquity. The rise of Christianity and the endurance of tradition, London and New York 2002.
7.Nehring P., Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim końca IV wieku w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna, Toruń 2005.
8.Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, tłum. A. Świderkówna, opr. ks. M. Starowieyski, Kraków 1985.
9.Wright D.F., Nierząd, w: Słownik wiedzy biblijnej, red. M. Metzger, M. D. Coogan, konsult. wyd. W. Chrostowski, Warszawa 1996, s. 565.