Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto.2018.1-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / 1/2018
Oblicza postawy miłosierdzia ludzkiego w świetle Bulli Papieża Franciszka "Misericordiae Vultus"

Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (233-243)
Słowa kluczowe: Miłosierdzie Boga miłosierdzie ludzkie postawa
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Henryk Wejman
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Zasadniczym celem refleksji w niniejszym artykule jest ukazanie postawy miłosierdzia ludzkiego. Ów cel był realizowany w trzech etapach. Przede wszystkim zostało odsłonięte źródło tej ludzkiej postawy miłosierdzia. Jest nim miłosierdzie Boga, który powołał człowieka do istnienia, odkupił go w Chrystusie i wciąż mu się udziela w Duchu Świętym. Kolejny etap refleksji dotyczył uchwycenia istoty ludzkiej postawy miłosierdzia. W toku analiz naukowych stwierdzono, że postawa miłosierdzia polega na okazaniu potrzebującemu wsparcia w duchu poszanowania jego godności i w zawierzeniu Bogu. Ostatnim etapem refleksji było zaprezentowanie form tej ludzkiej postawy miłosierdzia. Do nich należą: niesądzenie bliźnich, okazywanie im przebaczenia i wspieranie w jakichkolwiek potrzebach. Tak świadcząc miłosierdzie drugiemu, człowiek spełnia się w człowieczeństwie i daje świadectwo Bogu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bławat A., Kontemplacja miłosierdzia Bożego w misterium paschale, „Communio” 1–2 (1981), s. 98–109.
2.Franciszek, Bulla „Misericordiae vultus”, Watykan 2015.
3.Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”, Watykan 1981.
4.Kowalska Faustyna, św., Dzienniczek, Kraków–Rzym 1981.
5.Nagy S., Wynagrodzenie w tajemnicy Bożego miłosierdzia, w: Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin 1983, s. 155–169.
6.Wejman H., Wartość „lectio divina” dla rozwoju duchowego człowieka, w: Sentire cum Ecclesia, red. P. Podeszwa, Gniezno 2004, s. 477–486.
7.Wejman H., Zbawcza wartość duchowości miłosierdzia, Poznań 1999