Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.1-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / 1/2018
Miłosierdzie Boże w liturgii Roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia

Autorzy: Andrzej Krzysztek
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: brama miłosierdzia celebracja miłosierdzia rok liturgiczny sakramenty modlitwa pobożność ludowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (197-210)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wyjątkowym symbolem Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Rzymie i w poszczególnych diecezjach stała się otwarta przez cały rok Brama Miłosierdzia. Ten symbol potwierdza, że Rok Święty jest szczególnym momentem łaski i odnowy duchowej, a także czasem kontemplacji tajemnicy miłosierdzia. Uprzywilejowanym miejscem kontemplacji tej tajemnicy jest celebracja liturgiczna, ponieważ w niej uobecnia się miłosierdzie Ojca objawione przez Chrystusa. Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji wskazała trzy drogi, które pomogą celebrować Rok Święty, aby miłosierdzie było bardziej skutecznie przeżywane i świadczone. Są nimi: rok liturgiczny, celebracja sakramentów i modlitwa obecna w życiu chrześcijańskim. Artykuł szczegółowo omawia te drogi. Lektura tego tekstu pozwala lepiej zrozumieć, że liturgia zawsze czyni żywym i obecnym miłosierdzie Ojca. Liturgia nie jest teorią, oderwaniem od rzeczywistości, ale otwiera człowieka ku pełni życia. Radość z doświadczenia przebaczenia, nawrócenie, miłość Boga i dar miłosierdzia wyrażają się w świadectwie życia. Stąd istotny wniosek: miłosierdzie celebrowane w liturgii jest przeżywane i świadczone. Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy miał uświadomić wszystkim ochrzczonym, że są wezwani do tego, aby być wiernymi świadkami miłosierdzia, wyznając je i żyjąc nim w codzienności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berger R., Eucharystia – święto wspólnoty, Kraków 2011.
2.Franciszek, Bulla „Misericordiae vultus”, 11 kwietnia 2015.
3.Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”, 30 listopada 1980.
4.Jan Paweł II, List apostolski „Dies Domini”, 31 maja 1998.
5.Konferencja Episkopatu Polski, Msze święte o miłosierdziu Bożym, Poznań 2015.
6.Konferencja Episkopatu Polski, Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Poznań 1998.
7.Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003.
8.Kunzler M., Liturgia Kościoła, t. 10, Poznań 1999.
9.Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Celebracje Miłosierdzia. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 2015–2016, Kraków 2015.
10.Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 2003