Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.1-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018
Miłość małżeńska źródłem bezpieczeństwa małżonków i ich dzieci. Refleksje na kanwie encykliki Papieża Franciszka "laudato Si"

Autorzy: Andrzej Bohdanowicz
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: miłość małżeńska świadectwo miłości źródło bezpieczeństwa wychowanie dzieci
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (147-158)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Miłość małżeńska nie tylko stanowi gwarancję dla bezpiecznego i harmonijnego życia samych małżonków, ale także jest istotnym warunkiem bezpieczeństwa dla poczętego już potomstwa oraz gwarancją prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci już urodzonych. Jej wartość nie może wypływać z przesłanek utylitarystycznych, jakimi są np. zapobieganie rozkładu społeczeństwa czy zabezpieczenie dzieciom opieki. Wszystkie te względy, choć ważne, uzasadniają ją tylko pośrednio. Według papieża Franciszka miłość można uznać za fundament budowania „kultury troski”, która gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i powinna przenikać nie tylko małżeństwo i rodzinę, ale także całe społeczeństwo. Taka wizja miłości małżeńskiej domaga się dzisiaj szerokiej promocji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Rzym 2006.
2.Franciszek, Encyklika „Laudato si’”, Rzym 2015.
3.Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Rzym 1979.
4.Jan Paweł II, List do Rodzin, Rzym 1994.
5.Jana Paweł II, Adhortacja „Familiaris consortio”, Rzym 1981.
6.Paweł VI, Encyklika „Humanae vitae”, Rzym 1968.
7.Buss D.M., Psychologia ewolucyjna, Gdańsk 2001.
8.Hildebrand A., Jak kochać po ślubie?, Poznań 2000.
9.Hildebrand D., Die Ehe, St. Ottilien 1983.
10.Hildebrand D., Man and Woman, Chicago 1996.
11.Hildebrand D., Marriage: The Mystery of Faithful Love, Manchester NH 1991.
12.Kiernikowski Z., Eucharystia w życiu i misji Kościoła. Materiały do pracy na Rok Eucharystii, Siedlce 2005.
13.O miłości. Antologia, red. M. Grabowski, Toruń 1998.
14.Pelamatti L., Bolesna miłość. Kiedy seksualność dzieli małżonków, Kraków 2005.
15.Styczeń T., Istota więzi małżeńskiej w perspektywie filozoficzno-teologicznej, w: Dar ciała – darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, red. P. Ślęczek,
16.(Biblioteka Ethosu nr 9), Lublin 2005, s. 39–55.