Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto.2017.2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017
The role of genesis account of creation in the development of monogamy in the Old Testament and its reception in the early Church
(Rola opisu stworzenia z Księgi Rodzaju w rozwoju monogamii w Starym Testamencie i jego recepcja w pierwotnym Kościele)

Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (87-102)
Słowa kluczowe: monogamia poligamia małżeństwo w Starym Testamencie Ojcowie Kościoła Księga Rodzaju
Autorzy: Marcin Krycki

Abstrakt

Analiza tez biblistów dotyczących poligamii w Starym Testamencie prowadzi do konkluzji, że była ona praktykowana w starożytnym Izraelu. Znawcy tematu podają dwie ewentualności: albo poligamia była częścią kultury semickiej od zarania jej dziejów, albo była późniejszym skutkiem wpływów kultury ludów ościennych. Niemniej, jak podaje autor artykułu, istnieją niezbite dowody, że poligamia nigdy nie była tolerowana jako normalna, zamierzona przez Boga forma życia rodzinnego. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że opis stworzenia z Księgi Rodzaju istotnie wpłynął na rozwój monogamii w kulturze starożytnego Izraela. Opisana relacja pierwszej pary ludzi miała na celu prezentować archetypiczną formę małżeństwa zaproponowaną przez Boga ludziom jako paradygmat monogamicznego małżeństwa. Artykuł ukazuje, że prawdopodobna jest hipoteza biblistów, że proces redakcji Księgi Rodzaju (ukończonej około V wieku przed Chrystusem) zintegrował w tekście elementy tradycji monogamicznej, które były obecne w świadomości Izraelitów od wieków, jednocześnie stał się wzorcem życia małżeńskiego dla kolejnych pokoleń i pomógł wykorzenić ślady myślenia poligamicznego. Artykuł porusza również sporną kwestię rozwodów dyskutowaną przez szkoły rabinackie Hillela Starszego i Shammaia Starszego, do której odniósł się Jezus w Ewangelii, odwołując się do opisu stworzenia z Księgi Rodzaju. Przedstawione w tekście wybrane wypowiedzi Ojców Kościoła dotyczące monogamii również wskazują, jak istotną rolę odgrywa opis stworzenia z Księgi Rodzaju w formowaniu chrześcijańskiej świadomości odnośnie do małżeństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ancient Christian Commentary on Scripture. New Testament. Ib. Matthew 14–28, ed. M. Simonetti, Downers Grove, Ill 2002.
2.Ancient Christian Commentary on Scripture. New Testament. II. Mark, eds. T.C. Oden, C.A. Hall, Downers Grove, Ill 1998.
3.Brewer D.I., Jesus’ Old Testament Basis for Monogamy, in: The Old Testament in the New Testament: Essays in Honour of J.L. North, ed. S. Moyise, Sheffi eld 2000, p. 75–105.
4.Cassuto U., A Commentary on the Book of Genesis 1–11, Jerusalem 1961.
5.Collins R.F., Divorce in the New Testament, Collegeville, Minn. 1992.
6.Davidson R.M., Flame of Yahweh: Sexuality in the Old Testament, Peabody, Mass. 2007.
7.Epstein L.M. Marriage Laws in the Bible and the Talmud, Cambridge, Mass. 1942.
8.Hamilton V.P., The book of Genesis: Chapters 1–17, Grand Rapids, Mich. 1990.
9.Hugenberger G.P., Marriage as a Covenant: Biblical Law and Ethics as Developed from Malachi, Grand Rapids, Mich. 1998.
10.John Paul II, Man and Woman He Created Them: A Theology of the Body, Boston 2006.
11.Lövestam E., Divorce and Remarriage in the New Testament, in: B.S. Jackson, The Jewish Law Annual, Vol. 4. Leiden 1981, p. 47–65.
12.Maly E.H. Genesis, in: The Jerome Biblical Commentary, eds. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Englewood Cliffs, N.J. 1968, p. 7–46.
13.Martin F., Male and Female He Created Them: A summary of the Teaching of Genesis Chapter One, “Communio” 20 (1993), Summer, p. 240–265.
14.Martin F., Marriage in the New Testament Period, in: Christian Marriage: A Historical Study, ed. G.W. Olsen, New York 2001, p. 1–49.
15.Martin F., Marriage in the Old Testament and Intertestamental Periods, in: Christian Marriage: A Historical Study, ed. G.W. Olsen, New York 2001, p. 50–100.
16.Neufeld E., Ancient Hebrew Marriage Laws, London 1944.
17.Pedersen J., Israel, Its Life and Culture, Vol. 1, Atlanta, Ga. 1991.
18.Westermann C., Genesis: A Practical Commentary, Grand Rapids, Mich. 1987.