Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2013
Homo naturae lupus est? Problem relacji człowieka i natury w ujęciu historycznym i współczesnym

Autorzy: Janusz Bujak
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: ecology anthropology nature ecumenism
Rok wydania:2013
Liczba stron:18 (73-90)
Pobierz plik

Plik artykułu