Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto.2019.2-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / 2/2019
Aspekt historiograficzny Herodota, Tukidydesa i Plutarcha w chrystologii Dziejów Apostolskich

Autorzy: Katarzyna Sługocka ORCID
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: historiografia grecka historiografia w Dziejach Apostolskich chrystologia Dziejów Apostolskich tytuły chrystologiczne w Dziejach Apostolskich prolog w dziełach Łukasza
Rok wydania:2019
Liczba stron:28 (57-84)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pierwsza część artykułu ukazuje początki starożytnej historiografii i przedstawia sposób pisania historii w konwencji pierwszych historyków greckich, takich jak Herodot, Tukidydes oraz Plutarch, i na ich tle prezentuje księgę Dziejów Apostolskich, ze wskazaniem jej miejsca w standardach historiografii tego czasu. Druga część przedstawia aspekt historiograficzny prologu w Dziejach Apostolskich. Poświęcono mu sporo miejsca, gdyż jego obecność i zawartość wskazuje bezpośrednio na powiązania Dziejów z hellenistyczną historiografią starożytną i wyjaśnia rolę i funkcję, jaką czasy starożytne nadały prologom. Trzecia część artykułu koncentruje się na aspekcie chrystologii Dziejów Apostolskich i szuka do niej klucza w greckiej historiografii starożytnej poprzez odniesienia do ojców historiografii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Achtemeier P.J., Encyklopedia biblijna, Vocatio 2004.
2.Coggins J.R., Houlden J.L., Słownik hermeneutyki biblijnej, Vocatio 2005.
3.Dillon J.R., Dzieje Apostolskie, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Vocatio 2013.
4.Finley J.H. Jr., Thucydides, Cambridge 1942.
5.Flacelière R., Historia literatury greckiej, Kęty 2004.
6.Kręcidło J., Dzieje Apostolskie na tle starożytnej historiografii, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 1 (2008).
7.Lewandowski I., Lukiana z Samosat traktat „Jak należy piać historię” i jego znajomość w pismach dotyczących refleksji historiograficznej w dawnej Polsce, „Studia Europaea Gnesnensia” 6 (2012).
8.Linke W., Święty Łukasz opowiada, Verbinum 2014.
9.Łoś S., Świat historyków starożytnych, Kraków 1968.
10.Mickiewicz F., Nowy komentarz biblijny, Nowy Testament, Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdziały 1–11, tom III / cz. 1, Edycja Świętego Pawła 2011.
11.Mielcarek K., Będziecie moimi świadkami po krańce ziemi (Dz 1,8). Łukaszowa wizja świadectwa z perspektywy Dziejów Apostolskich, „Verbum Vitae” 28 (2015).
12.Munson R.V., Herodotus and the Narrative of the Past, Oxford 2013.
13.Myres J.L., Herodtus father of History, Oxford 1953.
14.Najda A.J, Historiografia paradygmatyczna Dziejów Apostolskich, „Rozprawy i Studia Biblijne” 39 (2011).
15.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Edycja Świętego Pawła 2011.
16.Popowski R., Nowy Testament dla moderatorów, Vocatio 2010.
17.Popowski R., Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Vocatio 2007.
18.Popowski R., Wojciechowski M., Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu, Vocatio 2017.
19.Rienecker F., Maier G., Leksykon biblijny, Vocatio 2008.
20.Rusten J.S., Thucydides, Oxford 2009.
21.Ryken L., Wilhoit J.C., Longman III Tremper, Słownik symboliki biblijnej, Vocatio 2017.
22.Szlaga J., Gryglewicz F., Nowy słownik teologii biblijnej, red. H. Witczyk, Kielce 2017.
23.Turasiewicz R., Tukidydes, Wrocław 1987.
24.Wojda J., Pierwsza historia Kościoła: Dzieje Apostolskie Łukasza a Historia kościelna Euzebiusza z Cezarei, „Vox Patrum” 30 (2010) 55.
25.Mazur P., Odbiorca w utworze literackim, http://hamlet.edu.pl/shi/varia/?id=mazur (dostęp: 26.03.2020).
26.Rosik M., Zaczęli mówić różnymi językami, http://www.mariuszrosik.pl/?p=3732, 28.05.2017 (dostęp: 18.04.2019).
27.Olek, G., Gra z czasem w Dziejach Apostolskich. Biblia pod lupą, http://bractwoslowa.pl/gra-z-czasem-w-dziejach-apostolskich-biblia-pod-lupa-12-01-2018-r-ks-dr-grzegorz-olek (dostęp: 24.04.2019).