Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Spis treści CTO 37 (2021)

Przedstawiamy spis treści tomu CTO 37 (2021), który ukaże się już wkrótce. Nie zabraknie tam tekstów podejmujących problem pandemii COVID-19 w kontekście życia religijnego. 

 

Paweł Beyga

Komunia Święta duchowa w czasach pandemii

 

Daniela Bianchini

La proposta di legge italiana contro l’omofobia: un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà educativa delle famiglie e la tutela dei minori

 

Sławomir Bukalski

Miłość małżeńska w życiu świętych Luigiego i Marii Quattrocchi oraz Louisa i Zelii Martin. Analiza teologiczno-psychologiczna

 

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

Hejt i symbole religijne. Obrażanie przez prowokację jako nowy problem społeczny

 

Andrzej Glombica

Eucharystia Kościoła rzymskokatolickiego w Niemczech w dobie pandemii COVID-19

 

Józef Kloch

Parafie online w Polsce w dobie pandemii COVID-19. Studium przypadku

 

Józef Krupa

The role of the epiclesis in transubstantiation

 

Dariusz Kurzydło

„Język, który odsłania”. Funkcja fatyczna języka w przestrzeni katechetycznej

 

Radosław Mazur

Kultura cyfrowa jako kontekst współczesnej katechezy

 

Rafał Jakub Pastwa

Reakcja na zagrożenie koronawirusem – analiza publikowanych treści w początkowej fazie epidemii na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski

 

Justyna Salamon

Wolność religijna w kontekście chrześcijańskich mniejszości religijnych w regionie MENA

 

Paweł Sambor

La questione dei divorziati alla luce dell’ecologia integrale di papa Francesco

 

Dariusz Śmierzchalski-Wachocz

Dekret o wolności sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 roku jako przykład szykanowania duchowieństwa Kościoła gorzowskiego w latach 1949–1969. Zarys problematyki

 

Bartosz Trojanowski

Pragnienie chrztu a nadzieja zbawienia dzieci nieochrzczonych w Kodeksie prawa kanonicznego w perspektywie studium Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Aspekty teologiczne i prawne

 

Katarzyna Wasiutyńska

„Mimo drzwi zamkniętych” (J 20,26). Refleksja nad duchowością komunii w warunkach izolacji społecznej na przykładzie Ruchu Focolari

 

Damian Wąsek

Między karą Bożą a miłosierdziem. O obrazach Boga wobec problemu koronawirusa

 

Gabriel Witaszek

L’agire divino e umano. La manifestazione multiforme della grazia di Dio

Consideration of texts for volume 38 (2022)

From June 1, 2021, you can submit texts for the volume to be published in 2022. The deadline is May 31, 2022. We cordially invite you to submit your texts via our internet platform. The decision to accept the text for publication takes about two months.

"Colloquia..." on the Facebook

The website of our journal was built on the Facebook platform. You will find there current information related to the work of the editorial office and the activities of the Institute of Theological Sciences of the University of Szczecin. We invite you to visit, like and follow us. We will also be grateful for recommending the site to your friends.

Address: COLLOQUIA THEOLOGICA OTTONIANA NA FACEBOOKU