Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2014
Społeczne koszty wdrażania ideologii gender
(SOCIAL COSTS OF IMPLEMENTATION GENDER IDEOLOGY)

Authors: Monika Kacprzak
Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Keywords: gender cultural sex social capital Christian anthropology apology
Year of publication:2014
Page range:12 (63-74)

Abstract

The theory of gender, growing in the social sciences since the mid- twentieth century, grew more than academic discourse becoming a political category. By supporters is presented as a tool to combat violence against women and to implement the principle of gender equality at all levels of existence. Analysis of the key demands of gender using, developed by Robert Putnam and Francis Fukuyama, theory of social capital leads to different conclusions. The purpose of this article is to present some of the costs incurred by society as a result of the implementation of the demands of gender in political programs, economic and educational. This paper presents the most important criteria of this theory, the analysis from the perspective of sociological, anthropological and Catholic apology against major assumptions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk M., Kapitał społeczny a ład moralny we współczesnym społeczeństwie, „Folia Sociologica” 40 (2012).
2.Batroski D., Kapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności, w: P. Zadura-Lichota (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, Warszawa 2013.
3.Commission of the European Communities, Communication from the Commission of 21 February 1996 „Incorporating equal opportunities for women and men into all Community policies and activities” COM(96) 67 fi nal (Not published in the Offi cial Journal), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0067:FIN:EN:PDF (15.12.2011).
4.Firestone S., The Dialectic of Sex. The Case for Feminist Revolution, New York 1970.
5.Fukuyama F., Kapitał społeczny, w: L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Kraków 2003.
6.Jan Paweł II, Centessimus annus, Rzym 1991.
7.Jan Paweł II, Veritatis splendor, Rzym 1993.
8.Kacprzak M., Pułapki politycznej poprawności, Radzymin 2012.
9.Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa 2007.
10.Klein N., No logo, Izabelin 2004.
11.Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie, Rzym 2004.
12.Korobczenko K., Ideologia gender a „osobotwórcza” funkcja ciała i płci człowieka w teologii ciała Jana Pawła II, w: A. Jucewicz, M. Machinek (red.), Idea gender jako wyzwanie dla teologii, Olsztyn 2009.
13.Kundera E., Normy społeczne a osiąganie dobrobytu społecznego w wybranych doktrynach ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne” 1 (2012).
14.Machinek M., Teologiczna antropologia w konfrontacji z ideą gender, w: A. Jucewicz, M. Machinek (red.), Idea gender jako wyzwanie dla teologii, Olsztyn 2009.
15.Pilch-Dobrowiecka J., Problem rodzaju (gender) a koncepcja kapitału społecznego, http://www.profuturo.agh.edu.pl/index.php?id_m=87&id_sub=164&projekt=konferencja (12.12.2013).
16.Putnam R.D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York 2000.
17.Putnam R.D., Demokracja w działaniu: Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.
18.Reimao C., Cielesność i biegunowe napięcie płciowości, „Communio” 18 (1998) 1.
19.Tomaszewska J., Dyskryminacja ze względu na płeć, w: J. Tomaszewska, A. Czarnacka, Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie, Warszawa 2004.
20.Wyrostkiewicz M., M., Teoria gender w świetle antropologii personalistycznej, „Wychowawca” 5 (2013)