Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2019.28-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 28
Historische Grundzüge ausgewählter deutscher Komposita. Unter Berücksichtigung von Sonderformen und atypischen Entwicklungsprozessen
(Zarys historii niemieckich złożeń. Z uwzględnieniem form nietypowych i hybrydycznych)

Autorzy: Marzena Bytner
Słowa kluczowe: złożenia determinatywne słowotwórstwo wyrazy obce konstrukcje hybrydyczne
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (189-201)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 190

Abstrakt

Artykuł prezentuje w historycznym zarysie rozwój niemieckich złożeń od czasów starowysokoniemieckich do współczesności. Na uwagę zasługują tutaj przede wszystkim tendencje dominujące w poszczególnych epokach, znajdujące swoje odzwierciedlenie w różnych formach złożeń. Ponadto w artykule omówiono przykłady złożeń nietypowych i hybrydycznych, jak np. złożenia tworzone za pomocą myślnika, czy też takie, gdzie jako pierwszy człon pojawia się nazwa własna. Dodatkowo przykłady opatrzono krótkimi informacjami etymologicznymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Betz, Werner. „Lehnwörter und Lehnprägungen im Vor- und Frühdeutschen“. In: Deutsche Wortgeschichte, hrsg. v. Friedrich Maurer, Franz Stroh, Bd. 1, 127–147. Berlin: Walter de Gruyter, 1959.
2.Bytner, Marzena. „Ausgewählte deutsche Komposita und ihre Wiedergabe im Polnischen anhand des Romans von Peter Handke Der kurze Brief zum langen Abschied. In: Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft, hrsg. v. Piotr Sulikowski, Anna Sulikowska, Emil Lesner, Bd. 2, 21–39. Hamburg: Dr. Kovac, 2018.
3.Cross Cult, Comics und Romane. Zugriff 24.01.2019. www.cross-cult.de.
4.Duden. Großes Wörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim: Dudenverlag, 2011. Zugriff 23.02.2018. www.duden.de/.
5.Fleischer, Wolfgang, Irmhild Barz, unter Mitarbeit von Marianne Schröder. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 1995.
6.Handke, Peter. Der kurze Brief zum langen Abschied. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1995.
7.Online-Enzyklopädie PWN. Zugriff 24.01.2019. www.encyklopedia.pwn.pl.
8.Paul, Hermann. Prinzipien der Sprachgeschichte. Tübingen: Max Niemeyer, 1995.
9.Pfeifer, Wolfgang. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. München: dtv, 1997. Zugriff 24./25.02.2018. http://dwds.de/.
10.Schildt, Joachim. Abriß der Geschichte der deutschen Sprache. Berlin: Akademie-Verlag, 1976.
11.Schmid, Hans Ulrich. Einführung in die deutsche Sprachgeschichte: Lehrbuch Germanistik. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 2009.