Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2020.29-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 29
Margarete Susman und ihr poetisch-metaphysisches Werk "Vom Sinn der Liebe" (1912)
(Margarete Susman i jej poetycko-metafizyczny esej "O sensie miłości" (1912))

Autorzy: Anna Czajka-Cunico ORCID
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Słowa kluczowe: Margarete Susman zmagania z nihilizmem; poezja i miłość jako afekt podstawowy; Gender: określenia i relacje
Rok wydania:2020
Liczba stron:15 (27-41)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 223

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest wczesnej i mało znanej pracy Margarete Susman "Vom Sinn der Liebe" (1912), którą można uznać za poetycko-filozoficzną próbę przezwyciężenia nihilizmu na początku XX wieku. Zadaniem artykułu jest przedstawienie jej głównych założeń i treści oraz umieszczenie ich w kontekście historycznoliterackim i filozoficznym, co może umożliwić jej dalsze interpretacje, a tym samym polepszenie procesu recepcji utworu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bergson, Henri. Schöpferische Entwicklung (L’evolution créatrice, Paris: Alcan 1907). Übers. v. Gertrud Kantorowicz. Jena: Eugen Diederichs, 1912.
2.Caracciolo, Alberto. Pensiero contemporaneo e nichilismo. Napoli: Guida 1976.
3.Czajka, Anna. „Margarete Susman o istocie liryki“. In: Seminaria Bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, hrsg. v. Tomasz Chachulski, Dorota Kielak, Magdalena Ślusarska et al., 417–429. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.
4.Groppe, Carola. Die Macht der Bildung. Das deutsche Bürgertum und der George-Kreis 1890–1933. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2001.
5.Hahn, Barbara. „.Dialogisches Schreiben“. In: Frauen in den Kulturwissenschaften. Von Lou Andreas-Salome bis Hannah Arendt, hrsg. v. Barbara Hahn, 81–94. München: Verlag C.H. Beck, 1995.
6.Nordmann, Ingeborg. „Wie man sich in der Sprache fremd bewegt“. In: „Das Nah- und Fernsein des Fremden“. Essays und Briefe, hrsg. v. Ingeborg Nordmann, 227–267. Frankfurt a. M.: Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 1992.
7.Simmel, Georg. Lebensanschauung. Vier metaphysische Kapitel. München, Leipzig: Duncker & Humblot, 1918.
8.Steer, Martina. Margarete Susman. In: Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 7, hrsg. v. Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski, Eberhard Jüngel. Tübingen: Mohr (Paul Siebeck), 2004.
9.Susman, Margarete. „Das Nah- und Fernsein des Fremden“. Essays und Briefe, hrsg. v. Ingeborg Nordmann. Frankfurt a. M.: Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 1992.
10.Susman, Margarete. Vom Sinn der Liebe. Jena: Eugen Diederichs Verlag, 1912.
11.Susman, Margarete. Il senso dell’amore. Übers. v. Anna Czajka. Reggio Emilia: Diabasis, 2007.
12.Susman, Margarete. Das Wesen der modernen deutschen Lyrik. Stuttgart: Strecker & Schröder, 1910.