Colloquia Germanica Stetinensia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 0867-5791    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2015.24-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 24
IM DICKICHT DER STÄDTE: ZUM POLNISCHEN POLITISCHEN UND POSTDRAMATISCHEN THEATER
(IN THE JUNGLE OF CITIES – POLISH POLITICAL AND POSTDRAMATIC THEATER)

Authors: Karolina Prykowska-Michalak
Uniwersytet Łódzki
Keywords: political and Postdramatic Theatre Brechts Plays polish Theatre
Year of publication:2015
Page range:16 (27-42)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 155

Abstract

Contemporary Polish Theater of the beginning of the 21 st century, more or less, refers to the tradition of German political theater and the recent post-dramatic theater tradition. Brecht is always in the background, with his output corresponding to the poetics of the political theatre, as well the post-dramatic theatre. Polish theater of the period following 1989 resches rardy, however, the works of the The Threepenny Opera author. In consequence, the attempts at staging Brecht’s play by Polish directors in Brelin seem all the more bold. The primary focus of this paper is post-dramatic Theatre recycled by polish contemporary directors.
Download file

Article file

Bibliography

1.20-lecie. Teatr polski po 1989, Hrsg. Dorota Jarząbek, Marcin Kościelniak, Grzegorz Niziołek, Korporacja Ha!Art, Kraków 2010.
2.Antologia najnowszych sztuk niemieckich. Wielość teatrów t. I i II, red. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Anna Wierzchowska-Woźniak, Kraków 2005.
3.Benjamin, Walter: Rozmowy z Brechtem. Notatki svendborskie. Übersetzt von Andrzej Kopacki. In: „Literatura na Świecie“ 2006, Nr. 5–6.
4.Burzyńska, Anna R.: Okulary Pollescha, „Didaskalia” Nr. 57, 2003.
5.Derkaczew, Joanna, Pollesch: Moja publiczność nie lubi teatru, In: „Gazeta Wyborcza” Nr. 122, 26.05.2007.
6.Drewniak, Łukasz: Artyści pod ścianą. Internetausgabe des „Tygodnik Powszechny”, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/24-25/drewniak.html.
7.Echa, repliki, fantazmaty. Antologia nowego dramatu polskiego, red. Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
8.Gilcher-Holtey, Ingrid; Kraus, Dorothea; Schössler, Franziska, Politisches Theater nach 1968, Frankfurt am Main, New York 2006.
9.Gruszczyński, Piotr, Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim, Warszawa 2003.
10.Gruszczyński Piotr: Teatr na wolności. Internetausgabe des „Tygodnik Powszechny”, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/22-23/gruszcz.html.
11.Jörder, Gerhard: „Surfen mit b. b.“ http://www.zeit.de/2003/39/Theater_Brecht.
12.Lehmann, Hans-Thies: Teatr postdramatyczny. Übersetzt von Dorota Sajewska und Małgorzata Sugiera, Kraków 2004.
13.Pollesch, René: Trylogia z Prateru. Kraków 2004.
14.Polska dusza niemiecki kościec, rozmowa Jacka Cieślaka z Grzegorzem Jarzyną”, http://www.trwarszawa.pl/polska-dusza-i-niemiecki-kosciec.
15.Poschmann, Greda: Der nicht mehr dramatische Theatertext. Aktuelle Bühnenstucke und ihre dramatische Analyse: Tübingen 1997.
16.Sugiera, Małgorzata: Realne światy, możliwe światy. Kraków 2005.