Colloquia Germanica Stetinensia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2020.29-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 29
Zur sprachlichen Konstruktion des Todes: Historische Grabinschriften vom Rakowicki-Friedhof in Krakau
(On the language construal of death in historic grave inscriptions from the Rakowicki Cemetery in Cracow)

Authors: Agnieszka Gaweł ORCID
Uniwersytet Jagielloński
Keywords: language of death grave inscriptions metaphors of death language construal linguistic worldview
Year of publication:2020
Page range:20 (205-224)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 194

Abstract

The death and dying play an important role in the development of all cultures and the conceptual patterns expressing our attitude to death reflect central values realized in the particular language and culture community. In the paper, we analyse the language construal of death in historic grave inscriptions from the Rakowicki Cemetery in Cracow. The focus of the analysis lies on the question, up to which point the choice of linguistic means corresponds with cultural patterns constituting the concept of death in the collective consciousness.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartmiński, Jerzy. „Der Begriff des sprachlichen Weltbildes und die Methoden seiner Operationalisierung“. Tekst i dyskurs – Text und Diskurs 5 (2012): 269–289.
2.Borkowski, Igor. „Śmierci tajemnicze wrota. Językowy świat inskrypcji nagrobnych“. In: Językowy obraz świata i kultura. Język a kultura, Bd. 13, hrsg. v. Anna Dąbrowska, Janusz Anusiewicz, 343–354. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.
3.Czachur, Waldemar. Diskursive Weltbilder im Kontrast. Linguistische Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien. Wrocław: ATUT, 2011.
4.Engelking, Anna. „Istota i ewolucja eufemizmów (na przykładzie zastępczych określeń śmierci)“. Przegląd Humanistyczny 28 (1984) 4: 115–129.
5.Gondek, Anna, Joanna Szczęk. „Das semantische Feld ‚Tod‘ / ‚Sterben‘ in der deutschen und polnischen Phraseologie (am lexikographischen Material)“. Orbis Linguarum 35 (2009): 389–402.
6.Gondek, Anna, Joanna Szczęk. „Die Metaphorik des Todes am Beispiel der deutschen und polnischen Phraseologismen im Bereich ‚Sterben/den Tod finden‘“. In: Germanistische Linguistik extra muros – Aufgaben, hrsg. v. Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Anna Tworek, 153–161. Wrocław, Dresden: ATUT, Neisse Verlag, 2009.
7.Hajduk, Jan. „Ein Grabstein erzählt – ein Versuch der Rekonstruktion des sprachlichen Bildes von Emmendingen anhand der Grabinschriften“. In: Germanistische Linguistik extra muros – Aufgaben, hrsg. v. Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Anna Tworek, 163–170. Wrocław, Dresden: ATUT, Neisse Verlag, 2009.
8.Hajduk, Jan, Beata Kasperowicz-Stążka. „Salve regina. Kulturowo-językowy obraz Sandomierza w inskrypcjach nagrobnych z Cmentarza Świętopawelskiego“. In: Cmentarz Świętopawelski w Sandomierzu – w dwóchsetlecie powstania, hrsg. v. Piotr Sławiński, 189–208. Sandomierz: Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła, 2010.
9.Jarosz, Józef. Grabinschrift – eine Textsorte im Wandel. Wrocław, Dresden: ATUT, Neisse Verlag, 2017.
10.Jasik, Anna. „Tabuizowanie tematu śmierci i realiów z nią związanych w różnych kręgach środowiskowych Opolszczyzny“. In: Tabu w języku i kulturze. Język a kultura, Bd. 21, hrsg. v. Anna Dąbrowska, 175–195. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
11.Kostecki, Antoni. Napisy z pomników cmentarza krakowskiego. Zebrał i wiernie odpisał Antoni Kostecki. Handschrift der Jagiellonen-Bibliothek, 1866.
12.Stadelbacher, Stephanie. „Vom ‚Reisen‘ und ‚friedlichen‘ Sterben – Die wirklichkeitskonstitutive Macht von Metaphern am Beispiel der Hospizbewegung“. In: Methoden der Metaphernforschung und -analyse, hrsg. v. Matthias Junge, 99–116. Wiesbaden: Springer VS, 2014.
13.Steczko, Iwona. „Językowe sposoby wyrażania aktu śmierci w dawnych inskrypcjach nagrobnych z cmentarza Rakowickiego w Krakowie“. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 6 (2011): 92–108.
14.Stein, Stephan. „Sprechen über Sterben und Tod zwischen Euphemismen und Dysphemismen – Zum Sprachgebrauch in Textsorten im Umfeld von Tod und Trauer“. In: Verhüllender Sprachgebrauch. Textsorten und diskurstypische Euphemismen, hrsg. v. Enrico Garavelli, Hartmut E. H. Lenk, 83–118. Berlin: Frank & Timme, 2017.