Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2018.1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 21, No. 1/2018
Evaluation of the Curvature of the Longitudinal Foot Arch in Children aged 7 and 8 – A Pilot Study

Autorzy: Monika Niewiadomska
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Poland

Maria Makris
Faculty of Physical Education and Health Promotion, University of Szczecin, Poland

Katarzyna Kotarska
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Poland
Słowa kluczowe: longitudinal foot arch curvature child podoscope
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (31-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The foot is an essential part of the human body, and a key factor enabling mobility. The proper functioning of the foot depends on its morphological structure and on the proper shape of its arches – transversal and longitudinal. Having in mind that flat feet develop as a succession of different stages, it is important to systematically monitor the development of feet at various phases of a child’s growth. Therefore, this study aims to evaluate longitudinal foot arch curvature in children aged 7 and 8. The study involved 122 children (77 girls and 45 boys) aged 7 and 8 – students of a primary school in Bezrzecze near the city of Szczecin. Body height and weight, and the length and width of the feet were measured. A podoscope was used to determine the curvature of the longitudinal foot arch, which was then expressed on a scale compatible with the Szriter-Gudanow “KY” foot arch curvature index. This non-invasive method enables preventive measures to be taken at critical stages of a child's life. The results for the tested groups of children revealed statistically significant relationships for body height and weight, and the length of the feet between the 7 and 8 year olds. Furthermore, it was observed that the vast majority of the tested children has normal curvature of the longitudinal arch of both the right and left foot.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Demczuk-Włodarczyk, W. (2003). Budowa stopy w okresie rozwoju progresywnego człowieka. Studia i Monografie, 66. Wrocław: AWF.
2.Gołąb, S., Chrzanowska, M., Cadel, K., Sobiecki, J., Żarow, R., Lechowicz, W. (1980). Ontogenetyczna zmienność wymiarów stopy i podudzia oraz wady budowy stóp u młodzieży krakowskiej. Rocznik Naukowy, 17, 155–182. Kraków: AWF.
3.Ignasiak, Z., Jasiński, R., Zalewski, A. (1993). Dynamika wzrastania ręki i stopy u młodzieży wrocławskiej. Fizjoterapia, 1 (2), 40–44.
4.Kasperczyk, T. (1994). Metody badania stóp. In: Wady postawy ciała (pp. 175–195). Kraków: Kasper.
5.Kurniewicz-Witczakowa, R. (1996). Kształtowanie się budowy stopy na tle analizy metod jej badania u dzieci i młodzieży warszawskiej. Prace i materiały naukowe IMD, 8, 10–11.
6.Lizis, P., Kasperczyk, T., Szmigiel, C., Red, J., Całka-Lizis, T., Emmerich, W., Ślężyński, J. (1992). Postawa ciała i jej związki z cechami morfologicznymi dzieci otyłych. In: Postawa ciała człowieka i metody jej oceny (pp. 99–107). Katowice: AWF.
7.Lizis, P. (2000). Kształtowanie się wysklepienia łuku podłużnego stopy i problemy korekcji płaskostopia u dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym. Podręczniki i Skrypty, 10. 10–17, 47–68. Krakow: AWF.
8.Mickle, K.J., Steele, J.R, Munro, B. (2006).The feet of overweight and obese young children: are they flat or fat? Obesity, 11 (14), 1949–1953.
9.Petrie, A., Sabin, C. (2006). Statystyka medyczna w zarysie. Warszawa: PZWL.
10.Rykała, J., Snela, S., Drzał-Grabiec, J., Podgórska, J., Nowicka, J., Kosiba, W. (2013). Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp w warunkach odciążenia i obciążenia masą własną u dzieci w wieku 7–10 lat. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2, 183–193.