Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 5, No. 1/2014
Selection in Swimming Training- Theoretical Study

Autorzy: Paweł Eider
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Poland
Słowa kluczowe: competitive swimming profiling selection
Rok wydania:2014
Liczba stron:11 (65-75)

Abstrakt

The aim of this research study is to summarize the notion of preference and selection, which are considered to be the key element of sports training, whatever the discipline. 
 This review provides a theoretical study on the subject. The introduction section deals with the abovementioned terminology, whereas the main paragraph predominantly discusses the process of preference and selection in swimming. 
 Pre-school period (6-7 years of age) is the most significant for swimming selection. Such selection should be led by adequately qualified trainers with long-standing experience in professional training of young swimmers. Young swimming candidates should be characterized by higher-level motor skills, which in turn affect the time/efficiency of acquiring new swimming techniques and sport level. In selection process, it is advised/important to utilize tests which predominantly determine the level of specific motor skills such as: speed, strength, agility, motor coordination, suppleness, and so-called 'water feeling'. The above mentioned motor skills play an important role in sport training and sport performance. During selection process, sports team trainers should pay special attention to child's body posture and its length parameters, specifically body's height, length of upper and lower extremities, length of hands and feet, width parameters of the shoulders and chest. First Grade school swimming classes enrollment is also a crucial factor in identifying sport talents. The selection process should be transparent, have clear health, somatic, as well as motoric requirements, which then affect the pace and effectiveness of acquiring swimming skills and sport level.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak E. Trening pływacki. SiT, Warszawa 1976.
2.Bartkowiak E. Pływanie - program szkolenia dzieci i młodzieży. COS, RCMSKFiS, Warszawa 1997.
3.Bartkowiak E. Sportowa technika pływania. RCMSKFiS, Warszawa 1995.
4.Bergier J. Od naboru do mistrzostwa sportowego w piłce nożnej. W: (red.), Bergier J., Piechniczek A. Sport wyczynowy- stan i perspektywy. Kancelaria Senatu Warszawa. 2011; 40- 43.
5.Bompa T. Theory and methodology of trening, Kendall/Hunt Publishing Company, Toronto 1994.
6.Burns A. R., Gaines Ch. Sport Selection. New York, McGraw 1996.
7.Bułgakowa N., Woroncow A. Selekcja i szkolenie młodych pływaków. Sport Wyczynowy. 1980;(1-2):39-45.
8.Chomiak J, Migasiewicz J. Organizacja doboru i szkolenia dzieci uczęszczających do szkoły o profilu sportowym. W: (red.) Kowlaski P., Migasiewicz J.Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole (Wrocław - Srebrna Góra 1996,1997]. AWF, Wrocław 1998; 409-415.
9.Eider J. Udział uzdolnień ruchowych w wyniku sportowym u dzieci w wieku 7-13 lat. Rozprawy i Studia T. WN WSP, Szczecin 1984a.
10.Eider J. Prognozowanie w sporcie. Zeszyty Naukowe WSP. WN WSP, Szczecin. 1984b79-88.
11.Eider J. Olimpijczycy i paraolimpijczycy klubów sportowych województwa zachodniopomorskiego – Ateny 2004. AMP Studio Paweł Majewski, Szczecin 2004.
12.Eider J. Olimpijczycy i paraolimpijczycy województwa zachodniopomorskiego – Pekin 2008. WN US, Szczecin 2009.
13.Eider J, Eider P. Olimpijczycy i paraolimpijczycy województwa zachodniopomorskiego Londyn 2012. PPH Zapol, Szczecin 2012.
14.Grange J., Gordon R. Success is long term. Long term athlete development related to the journey through swimming. ASA Technical Swimming Committee. Loughborough 2004.
15.Haleczko A., Jezierski R. Korzewa R., Misiołek E., Włodarczyk U. Formy selekcji i indentyfikacji talentów przy doborze dzieci do szkolenia sportowego. Antropomotoryka. 2010a;(50):27-38.
16.Haleczko A., Jezierski R. Korzewa R., Misiołek E., Włodarczyk U. Ocena motoryczności zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych dziesięcioletnich dzieci w ramach doboru do szkolenia sportowego. Antropomotoryka, 2010b;(45): 57-70.
17.Janicka M., Lewandowski P.(red.) Londyn 2012 Igrzyska XXX Olimpiady, PKOI, Warszawa
18.Kochanowicz K. Rozwój fizyczny młodych gimnastyków. Roczniki Naukowe AWF, Gdańsk. 1999 T. VIII: 33-51
19.Kosendiak J. Nabór i selekcja do uprawiania sportu jako wieloletni proces. Sport Wyczynowy. 2008;(10-12): 62- 67.
20.Kosmol A., Sozański H. Kwalifikacja do sportu-dobór i selekcja, W: (red.), Sozański H. Podstawy teorii treningu sportowego. COS, Warszawa. 1999 : 49-72.
21.Karpiński R., Opyrchał Cz. Pływanie na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie- analiza poziomu sportowego, wieku i budowy somatycznej pływaków. Sport Wyczynowy. 2008; (10-12): 7- 23.
22.Karpiński R., Rejdych W. Poziom osiągnięć czołowych pływaków polskich na tle wyników światowych w 2007 roku. Sport Wyczynowy. 2008; 1-3: 31-39.
23.Karwacki A. Efektywność szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w systemie organizacyjnym SMS w Polsce. Trening. 2000; (3): 109-116.
24.Kosmol A. Pływanie na Igrzyskach w Atlancie i Barcelonie. Sport Wyczynowy. 1997; (7-8): 9- 24.
25.Leko G, Grčieacute;-Zubčevié N. Selecting children for swimming school - the case of Croatia. Kinesiology. 2013; 36 (2): 192-205.
26.Leonard J. Sixteen Values that Swimmers Learn from the Sport. ASCA Newsletter. 2002; (4).
27.Leonard J. Physiology school. The American Swimming Coaches Assosiation, Ft. Launderdale 2008.
28.Litwiniuk A. Dobór i selekcja do sportu kwalifikowanego. Roczniki Naukowe. Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, AWF, Warszawa. 1995; T. I:125- 130.
29.Maglischo E. Swimming even faster. Mayfield publishing Company. Mountain View. California 1993.
30.Naglak Z. Społeczne i metodyczne aspekty sportu klasyfikowanego. Studia i Monografie AWF, Wrocław 1987.
31.Niemczyk D. Dynamika zmienności zdolności kondycyjnych jako kryterium doboru młodych dziesięcioboistów. W: (red.), Kowalski P., Migasiewicz J., Zatoń K. Materiały konferencyjne. Sport Pływacki i Lekkoatletyczny w Szkole (Wrocław - Srebrna Góra 1999). AWF,
32.Nowacka- Chiari E. Budowa ciała młodych pływaczek. Słupskie prace biologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. 2005;(1): 127-133.
33.Opyrchał Cz., Karpiński R. Pływanie na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie- wybrane parametrów uczestników i ocena poziomu sportowego. Prognoza na rok 2000. Sport Wyczynowy. 1997; (9-10):25- 33.
34.Opyrchał Cz., Karpiński R., Sachnowski K. Proces wieloletniego szkolenia pływaków wysokiej klasy. Sport Wyczynowy. 2005;(9-10): 57-67.
35.Pac- Pomarnacki A. Talent sportowy- definicja, identyfikacja, selekcja, szkolenie. Sport Wyczynowy.2008; (4-6): 111-159.
36.Painta P. Wytrwałość i poziom aspiracji jako kryterium naboru do sportu. Sport Wyczynowy. 1984; (10): 25- 31.
37.Pernak P. Budowa ciała pływaków uczestników Igrzysk Olimpijskich w Altancie. Wychowanie Fizyczne i Sport. 1998; (3): 49-60.
38.Piechaczek H., Lewandowska J. Charzewski J. Budowa ciała chłopców i dziewcząt uprawiających sport pływacki. Wychowanie Fizyczne i Sport. 2000; (4): 17-29.
39.Pilicz S. Selekcja sportowa. W: (red.), Pilicz S. Wybrane zagadnienia selekcji w sporcie. Biblioteka Trenera. PKOL, Warszawa 1971.
40.Płatonow W.N. Trening wyczynowy w pływaniu, struktura i programy. COS RCMS KFiS, Warszawa 1997.
41.Przybylski W. Problemy unowocześnienia doboru i selekcji młodzieży w piłce nożnej. Trening. 1997;(3): 47-51.
42.Rakowski M. Sportowy trening pływacki- nowoczesne metody treningu pływackiego z uwzględnieniem szkolenia pływaków masters i triatlionistów, Londyn 2010.
43.Raczek J. Motoryczność człowieka: poglądy, kontrowersje i koncepcje. W: (red.) Raczek J. Motoryczność dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i implikacje metodyczne. AWF, Katowice 1986.
44.Ryguła I., Wojtylak M. Sterowanie optymalne rozwojem zdolności szybkościowych 14- letnich pływaków. Sport Wyczynowy. 1999; (5-6): 33- 48.
45.Sachnowski K., Opyrchał Cz., Karpiński R. Wybrane problemy selekcji w procesie wieloletniego szkolenia pływaków wysokiej klasy. Sport Wyczynowy. 2005; (11-12): 6-15.
46.Sawczyn S., Kochanowicz K., Kruczkowski D., Dancewicz T. (1997). Cechy prognostyczne budowy somatycznej w doborze do gimnastyki sportowej. Trening. 1997; (3): 19-21.
47.Siewierski M. Dobór i selekcja w pływaniu na przykładzie warszawskich klubów pływackich, W: (red.), Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, AWF, Warszawa. 2006; (3): 44-47.
48.Siewierski M. Adamczyk J., Grzechnik- Siewierska M. Dobór i selekcja w polskich klubach. Etapy szkolenia a rodzaje selekcji. Sport Wyczynowy. 2011; (2): 33-42.
49.Socha S. Lekkoatletyka i pływanie na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Sport Wyczynowy. 2008; (10-12): 24-34.
50.Sozański H. Selekcja- ważny element systemu szkolenia. Sport Wyczynowy. 1981; (2-3): 194-196.
51.Sozański H. (ed.) Podstawy teorii treningu RCM-SKFiS, Warszawa 1993.
52.Sozański H. (ed.) Sport dzieci i młodzieży. Vademecum trenera. RCM-SKFiS, Warszawa 1994.
53.Sozański H. (ed.). Podstawy teorii treningu sportowego. COS, Warszawa 1999.
54.Stachowicz M., Milde K., Janik M. Wytrzymałość beztlenowa młodych pływaków w wieku 12 lat. Wychowanie Fizyczne i Sport. 2011; 55 (4): 237-240.
55.Starosta W., Rostkowska E. Struktura i hierarchia elementów składowych „czucia wody” w opinii uprawiających sport pływacki. Medycyna Sportowa. 2001a;Volume. 17, 4:165- 167.
56.Starosta W., Rosktowska E. „Czucie wody”, w opinii zawodników i trenerów pływania. Sport Wyczynowy. 2001b: (7-8) :118- 120.
57.Starosta W. „ Czucie wody” u pływaków. Trening. 1993; 4, (20): 13- 31.
58.Strzelczyk R. Charakterystyka zależności między siłą ciągu a prędkością pływania i podstawowymi parametrami somatyki w aspekcie stopnia zaawansowania sportowego. W: Podstawy treningu siły mięśniowej-I Konferencja Naukowa. AWF, Poznań, Monografie. 1983; (2
59.Sweetenham B., Atkinson J. Championship Swim Training. Human Kinetics. Champaign, Illnois 2003.
60.Szopa J., Śrutowski A. Próba odrębnego oszacowania efektów doboru wstępnego oraz zwiększonej aktywności ruchowej w przebiegu rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i sprawności motorycznej uczniów klas sportowych między 11 a 14 rokiem życia. Wydawnictwo Mon
61.Troszczyński J. Pływaczki Szczecina na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie 1980 roku i Barcelonie 1992 roku. W: (red.), Eider J. Laskiewicz H. Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. WNUS, Szczecin. 2003: 99-104.
62.Turecki B. Rozpoznawanie wybranych cech psychicznych w procesie doboru do sportu. Sport Wyczynowy. 1988: (5): 30-33.
63.Ważny Z. Leksykon Treningu Sportowego. AWF, Warszawa. 1994: 36-37.
64.Wieczorek W. Ocena trafności selekcji dzieci do sportu pływackiego. Kultura Fizyczna. 2000: (7-8): 23-27.
65.Wieczorek W. Ocena prawidłowości doboru dzieci do sportu pływackiego. WUŁ, Łódź 2001.
66.Wiederek J. Motywacja pływaków do treningu i zawodów. Trening. 1996; 2 (30): 101-121.
67.Wiederek J. Pływanie- podstawowe problemy. Trening. 2000; (3-4): 187-198.
68.Zaciorski W.M., Bułgakowa N.Ż. Teoretyczne podstawy selekcji sportowej. Sport Wyczynowy. 1975;(7) :39-52.
69.Zarzeczny R., Kubierska M., Deska A., Zarzeczna D., Rydz K., Lewandowska A., Bałchanowski T., Bosicki . Wpływ 8 tygodniowego treningu pływackiego na zdolność wysiłkową 12 letnich chłopców. Wychowanie Fizyczne i Sport. 2001; 55 (2): 83-86.
70.Ziara W. Jeszcze raz o morfologiczno- funkcjonalnych determinacjach nauki pływania młodszych dzieci. Antropomotoryka. 2011; (53): 55-67.