Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2020.4-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 32, No. 4/2020
THE HANDBALL GOALKEEPER – CHARACTERISTICS OF THE POSITION, PLAY, TECHNIQUES, TRAINING

Autorzy: Adrian Struzik
Faculty of Physical Education and Health, University of Szczecin, Szczecin, Poland
Słowa kluczowe: goalkeeper handball characteristics of the position play techniques training
Rok wydania:2020
Liczba stron:17 (97-113)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Changes in a goalkeeper’s technique, his physical and mental preparation are ongoing, forced by the increasing power of the throw, speed of the game, improved players’ throwing capability; throws with rotation and other technical innovations involved in this element. The goalkeeper’s tasks are not only limited to defending the goal. He participates in launching a quick attack or quickly resuming play after conceding a goal. Goalkeeper training should be varied in order to mobilize the body’s full energy potential and shape the elements of the technique. The goalkeeper should be intelligent, courageous, endowed with the excellent physical condition and above all physically fit.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czerwiński, J. (1990). Charakterystyka gry w piłkę ręczną. Gdańsk: AWF.
2.Malarecki, J. (1981). Zarys fizjologii wysiłku i treningu sportowego. Warszawa: Sport i Turystyka.
3.Norkowski, H. (2002). Piłka ręczna – bramkarz zasady gry, technika, taktyka, trening. Warszawa: Wydawnictwa AWF.
4.Nowiński, W (2000). Rola trenera w nowoczesnej koncepcji gry w piłkę ręczną. Warszawa: COS.
5.Nowiński, W. (2002). Piłka ręczna wyszkolenie indywidualne. Warszawa: COS.
6.Suchanowski, A. (1997). Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii wysiłku i wypoczynku sportowego dla studentów AWF. Gdańsk: AWF.