Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2020.3-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 31, No. 3/2020
Sports in schools in the province of Volhynia in the years 1921-1939

Autorzy: Teresa Drozdek-Małolepsza
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Eligiusz Małolepszy
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Słowa kluczowe: school sports province of Volhynia Kremenets Lyceum sports competition
Rok wydania:2020
Liczba stron:9 (115-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of this paper was presentation of sports in schools in the province of Volhynia in the years 19291939. Schools in Volhynia were diversified in terms of nationality. Apart from Polish schools, with Polish as a language of instruction and a subject, there were Polish schools with languages of national minorities inhabiting the Volhynia province, as well as Ukrainian, Czech, German, Russian, Yiddish, Hebrew, Yiddish-Hebrew and Utraquist schools. In the years 19291939, there was rapid development of sports in schools in the province of Volhynia. This process was particularly visible in the second half of the 1920s and in the 1930s. School sport was particularly popular in secondary schools. Among sports, school children and adolescents practiced mainly athletics, sport games, shooting, water sports and winter sports. School Sports Circles and Clubs were organised. Sport competition was developed mainly at the local, district and provincial levels. In the 1930s, the representation of Volhynian (Lutsk) school district participated in national sports competitions. School sports contests between Kremenets Lyceum and “The Sułkowskis” Junior High School in Rydzyn, taking place in the years 19331938, were regarded as blue-ribbon school contests. Apart from Kremenets, Dubno, Kovel, Luck and Równe were also regarded to be strong school sports centres in Volhynia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Urząd Wojewódzki Wołyński, sygn. 979/83, Sprawozdanie z sytuacji na Wołyniu we wrześniu 1933 i 1934 r. wraz z planem pracy województwa wołyńskiego, p. 43.
2.„Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego” (1925). No. 9, pp. 226–227.
3.„Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego” (1926). No. 4, p. 114.
4.„Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego” (1926). No. 7, pp. 188–189.
5.Kęsik, J. (2008). Województwo wołyńskie pod rządami Henryka Józewskiego. „Niepodległość i Pamięć”, 27, p. 194.
6.Księga pamiątkowa wydana ku uczczeniu pięciolecia Gimnazjum Państwowego im. Juliusza Słowackiego w Kowlu (1926). Kowel: Gimnazjum Państwowe im. J. Słowackiego.
7.Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T., Bakota, D. (2017). Wychowanie fizyczne i sport w Łucku i w powiecie łuckim w latach 19211939. Zarys problematyki. „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna”, XVI, 2, pp. 47-49. DOI: http://dx.doi.org/10.16926/kf.2017.16.14.
8.Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T. (2019). Sport in the county of Kremenets in the light of “Życie Krzemienieckie” magazine (19321939). „Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe”, 2 (3), pp. 45; 46-47. DOI: http://dx.doi.org/10.16926/sit.2019.02.22.
9.Nowak, L. (1996). Wychowanie fizyczne i sport w Państwowym Szkolnictwie Ogólnokształcącym w Polsce w latach 1918–1939. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
10.„Przegląd Sportowy” (1935). No 5, p. 5.
11.Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawierająca niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa; Dz.U. 1924, No. 79, item 776, pp. 1212–1213.
12.„Wychowanie Fizyczne” (1925). No. 3–4, p. 268.
13.„Wychowanie Fizyczne” (1926). No. 4, pp. 255-256.
14.„Wychowanie Fizyczne” (1927). No. 7–8, pp. 211-212.
15.„Wychowanie Fizyczne” (1927). No. 9–10, p. 257.
16.„Wołyń” (1933). No. 12, p. 6.
17.„Wołyń” (1933). No. 25, p. 9.
18.„Wołyń” (1935). No. 27, p. 9.
19.„Wołyń” (1935). No. 31, p. 9.
20.„Wołyń” (1935). No. 40, p. 8.
21.„Wołyń” (1935). No. 42, p. 8.
22.„Wołyń” (1935). No. 44, p. 10.
23.„Wołyń” (1936). No. 9, p. 11.
24.„Wołyń” (1936). No. 10, p. 10.
25.„Wołyń” (1938). No. 11, p. 8.
26.„Wołyń” (1939). No. 8, p. 6.
27.Zaborniak, S. (2013). Skoki narciarskie w Polsce w latach 1907–1939. Rzeszów-Krosno: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
28.„Życie Krzemienieckie” (1932). No. 5, pp. 28–29.
29.„Życie Krzemienieckie” (1934). No. 2, pp. 53–54.
30.„Życie Krzemienieckie” (1934). No. 6, pp. 269–270.
31.„Życie Krzemienieckie” (1935). No. 4, pp. 171-172.
32.„Życie Krzemienieckie” (1935). No. 10, p. 454.
33.„Życie Krzemienieckie” (1936). No. 2, p. 76.
34.„Życie Krzemienieckie” (1937). No 10–11, pp. 231–233.