Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2020.3-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 31, No. 3/2020
Rating training load of disabled swimmers in general preparation sub-period

Autorzy: Bartosz Bolach
University School of Physical Education in Wrocław, Poland

Wojciech Seidel
University School of Physical Education in Wrocław, Poland

Mirosław Mrozkowiak
Physiotherapy Office AKTON, Warsaw, Poland
Słowa kluczowe: training loads swimming by people with disabilities general preparation sub-period
Rok wydania:2020
Liczba stron:7 (87-93)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of the work was to assess the training loads of disabled swimmers in the comprehensive preparation sub-period. The research was carried out on 12 swimmers of the WZSN “START” Wrocław swimming club section. All swimmers started in the “S” start group. The average age of swimmers was 24 years and the average training time was 8 years. The pulse rates were analyzed 6 times during the training, just before the training, in the 10th minute of the warm-up, in the 45th minute at the peak of the training, in the 80th minute, in the 90th minute immediately after the training, and in the 105th minute after the rest. A Polar 810i Sport-tester was used to evaluate the heart rate. Statistical analysis was used. For all the swimmers the average heart rate values after 15 minutes of rest did not return to resting heart rate values. In addition, the swimmer’s fatigue was assessed using the Borg scale. The training load was moderate, and on the Borg scale, the swimmers assessed their fatigue as very heavy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Costill, D.L. (1998). Effects of repeated days of intensified training of muscle glycogen and swimming performance. Medicine and Science in Sports and Exercises, 20, 249-254.
2.Jeffrey, J., Bauerle, J. (2004). Benefits of balanced training. Swim Tech., 41, 10.
3.Karpiński, R., Sachnowski, K., Oprychał, C. (2005). Zmiany w szkoleniu pływaków najwyższej klasy. Sport Wyczynowy, 5-6, 25-35.
4.Kosmol, A., Hugner-Woźniak, E., Staniszewski, T., Słomiński, P. (2000). Kierowanie treningiem pływaków. In: T. Gabryś, A. Kosmol (eds), Wybrane zagadnienia kontroli procesu treningu w sporcie wyczynowym (pp. 124-136). Warszawa: Alma Press.
5.Luszniewicz, A., Słaby, T. (2001). Statystyka z pakietem komputerowym, Statistica. Warszawa: CH. Beck.
6.Morouco, P., Neiva, H., Gonzalez-Badillo, J.J., Garido, N., Marincho, D.A., Marques, M.C., Cholewa, J. (2011). Zależności siły i mocy z rezultatami sportowymi w pływaniu. AWF Katowice, 31, 59-70.
7.Neiva, H.P., Fernandes, R.J., Vilas-Boas, J.P. (2011). Anaerobic critical velocity in Four Swimming Techniques. International Journal of Sport Medicine, 32 (3), 195-198.
8.Ogonowska, A., Hubner-Woźniak, E., Kosmol, A., Gromisz, W. (2009). Wydolność beztlenowa mięśni kończyn górnych pływaczek i pływaków. Wychowanie Fizyczne i Sport, 53 (4), 193-197.
9.Seidel, W., Bolach, B. Kachnikiewicz, J., Walowska, J. (2012). Analiza wyników sportowych uzyskanych przez niepełnosprawnych pływaków na Igrzyskach Paraolimpijskich 1992-2008. AWF Wrocław, 39, 84-89.
10.Skórka, M., Ogiermann, D., Wilk, R. (2011). Zmiany wydolności beztlenowej w rocznym cyklu treningowym pływaków. AWF Katowice, 127-131.
11.Szafraniec, R., Seidel, W., Kruszyna, D., Żurowska, A. (2012). Aerobic and anaerobic endurance of disabled swimmers in special preparation sub-period. Baltic Journal of health and Physical Activity, 4, 231-237.
12.Uścinowicz, N., Seidel, W., Zastawa, P., Klich, S. (2013). Metody obiektywizacji i parametryzacji w klasyfikacji funkcjonalnej w pływaniu osób niepełnosprawnych. Fizjoterapia, 21 (3), 50-59.
13.Zając, A., Seidel, W. (2007). Pływanie osób niepełnosprawnych  wyczyn czy rehabilitacja? Sporty Wodne i Ratownictwo, 1, 156-167.
14.Zatoń, K., Jaszak, M. (2008). Periodyzacja treningu oraz dobór obciążeń treningowych do imprezy wysokiej rangi w grupie pływaków najwyższej klasy. Science in Swimming II, AWF Wrocław, 114-121.
15.Żurowska, A., Seidel, W. (2009). Porównanie progresji wyników pełnosprawnych i niepełnosprawnych pływaków w latach 20042008. Sporty Wodne i Ratownictwo, 3, 41-48.