Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807     DOI: 10.18276/cej
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

EDITORIAL OFFICE

Szczecin University

Faculty of Health and Physical Education

al. Piastów 40b, blok 6

71-065 Szczecin, Poland

SECRETARY

Joanna Szwak
cejssm@gmail.com
joanna.szwak@usz.edu.pl
tel. (91) 444-27-37

PUBLISHING HOUSE

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Adama Mickiewicza 66
71-101 Szczecin

tel. (91) 444 20 12, (91) 444 21 51
biurown@wneiz.pl