Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2020.3-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 31, No. 3/2020
Selected nutritional behaviors and the level of physical activity of high school students

Authors: Joanna Ratajczak
University of Szczecin, Faculty of Physical Education and Health Promotion, Szczecin, Poland

Katarzyna Rucińska
University of Szczecin, Faculty of Physical Education and Health Promotion, Szczecin, Poland

Marek Kolbowicz
University of Szczecin, Faculty of Physical Education and Health Promotion, Szczecin, Poland

Tomasz Zalewski
University of Szczecin, Faculty of Geosciences, Szczecin, Poland
Keywords: children nutrition physical activity
Year of publication:2020
Page range:16 (59-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the study was to assess selected nutritional behaviors and the level of physical activity of high school students in the West Pomeranian Voivodship. The research included questionnaires regarding the consumption of breakfast, detailing school days and weekends, the amount of vegetables, fruit, sweets and sugary drinks consumed, as well as questions about physical activity during school and extracurricular classes, intensity of exercises and participation of parents in joint sport. Anthropometric measurements were performed including: body weight, height, BMI, fat mass, lean mass, muscle mass. Body composition analysis was based on the bio-electrical impedance analysis (BIA). There were many irregularities in the way students were eating: lack of breakfast, too little consumption of vegetables and fruits and frequent consumption of sweets and sugary drinks. Physical activity in the majority of students was at a correct level. Despite the nutritional mistakes made, the average BMI of the tested students was correct.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barry, E.L. (2000). The obesity epidemic. Obes. Res., 8, 342–347.
2.Batyk, I.M. (2012). Zwyczaje Żywieniowe wśród młodzieży. J Health Sci, 2 (5), 7-13.
3.Brytek, A. (2005). Pandemia otyłości. Terapia, Uzależnienia i Współuzależnienia, 1 (40), 27-29.
4.Czarniecka-Skubina, E., Namysław, I. (2008). Wybrane elementy zachowań żywieniowych uczniów szkół średnich. ŻNTJ, 6 (61), 129-143.
5.Czarnocińska, J., Wądołowska, L., Dymkowska, M., Szelc, M. (2001). Edukacja żywieniowa a dojadanie między posiłkami przez młodzież z Technikum Gastronomicznego. Nowiny Lekarskie, 70 (9), 1043-1049.
6.Dzielska, A., Kołoło, H., Mazur, J. (2008). Zachowania zdrowotne młodzieży związane z odżywianiem w kontekście czynników społeczno-ekonomicznych – kierunek zmian w latach 2002-2006. Probl Hig Epidemiol, 89 (2), 222-229.
7.Epstein, L.H. (1996). Family-based behavioural intervention for obese children. Int. J. Obes., 20 (supl. 1), s14–s21.
8.Gacek, M., Fiedor, M. (2005). Charakterystyka sposobu odżywiania się młodzieży w wieku 1418 lat. Rocz. PZH, 56 (1), 49-56.
9.Gajda, R., Jeżewska-Zychowicz, M. (2010). Zachowania żywieniowe młodzieży mieszkającej w województwie świętokrzyskim – wybrane aspekty. Probl Hig Epidemiol, 91 (4), 611-617.
10.Gawęcki, J., Roszkowski, W. (2009). Żywienie człowieka a Zdrowie Publiczne. T. 3, pp. 223-228. Warszawa: PWN.
11.Gould, R., Russell, J., Barker, M.E. (2006). School lunch menus and 11 to 12 years old children’s food choice. In three secondary school in England are the nutritional standards being met? Appetite, 46 (1), 86-92.
12.Gronowska-Senger, A. (2001). Współczesne problemy żywieniowe dzieci szkolnych w Polsce. Żywność, 3, 28-35.
13.Gronowska-Senger, A. (2007). Żywienie, styl życia a zdrowie Polaków. Żyw Człow Metab, 34, 12-21.
14.Hamułka, J., Gronowska-Senger, A., Tomala, G. (2002). Częstotliwość i wartość energetyczna śniadań spożywanych przez młodzież szkół ponadpodstawowych. Roczn PZH, 53 (1), 81-89.
15.Harton, A., Sa’eed Bawa, Weker, H. (2002). Przyczyny nadwagi i otyłości prostej u młodzieży w wieku 13–15 lat – aspekt żywieniowy. Żyw. Człow. Metab., 29, Supl., 226-230.
16.Ilow, R., Rogulska-Ilow, B., Sarzała-Kruk, D., Biernat, J. (2008). Ocena zwyczajów żywieniowych licealistów z Oleśnicy. Bromatol Chem Toksykol, 3, 705-710.
17.Jarosz, M., Bułhak-Jahymczyk, B. (2008). Normy żywienia człowieka. Warszawa: PZWL.
18.Jeżewska-Zychowicz, M. (2004). Ocena poziomu wiedzy żywieniowej młodzieży w wieku 13–15 lat w perspektywie prewencji chorób dietozależnych. Żyw. Człow. Metab., 31, Supl., cz. II, 86-98.
19.Jeżewska-Zychowicz, M. (2007). Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Warszawa: SGGW.
20.Knapik, A., Plinta, R., Saulicz, E., Kuszewski, M. (2004). Znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce zdrowotnej. Zdr Publ, 114 (3), 331-337.
21.Kołoło, H., Woynarowska, B. (2004). Samoocena masy ciała i odchudzanie się młodzieży w okresie dojrzewania. Przegląd Pediatryczny 2004, 34 (3/4), 196–201.
22.Korczak, C.W. (2000). Profilaktyka i edukacja prozdrowotna młodzieży w XXI wieku. Probl Hig, 68, 19-25.
23.Kowieska, A., Biel, W., Stanisławski, A. (2007). Zwyczaje żywieniowe i czynniki wyboru żywności wśród młodzieży szkoły średniej. Żyw. Człow. Metab., 34 (1/2), 727-732.
24.Nosko, J. (1990). Zachowania a zdrowie: podstawowe zależności. Aktywność fizyczna a zdrowie. In: A. Gniazdowski (ed.), Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.
25.Ojala, K., Tynjälä, J., Välimaa, R. Villberg, J., Kannas, L. (2012). Overweight Adolescents’ Self-Perceived Weight and Weight Control Behaviour: HBSC Study in Finland 1994–2010. Journal of Obesity, May 28.
26.Rampersaud, G.C., Pereira, M.A., Girard, B.L., Adams, J., Metzl, J.D. (2005). Breakfasts Habits, Nutritional Status, Body Weight, and Academic Performance in Children and Adolescents. J. Am. Diet. Assoc., 105 (5).
27.Raport techniczny – Wyniki badań - HBSC 2010, Instytut Matki i dziecka. Retrieved from: http://www.parpa.pl/images/file/hbsc_rap1-2010.pdf (30.06.2018).
28.Riddoch, Ch. (1998). Young and active? Policy framework for young people and health-enhancing physical activity. Health Educ Authority, Londyn.
29.Saracen, A. (2010). Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponad gimnazjalnych. Hygeia Public Health, 45 (1), 70-73.
30.Sikora, E., Leszczyńska, T., Szymański, P. (2007). Share of fast food products in dietary behaviour of young people. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57 (3), 373-380.
31.Świderska-Kopacz, J., Marcinkowski, J.T., Jankowska, K. (2008). Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Cz. IV. Sposób żywienia. Probl Hig Epidemiol, 89 (2), 241-245.
32.Szczepaniak, B., Flaczyk, E., Górecka, D. (2002). Częstotliwość spożycia wybranych produktów w zależności od sytuacji materialnej młodzieży. Żyw. Człow. Metab., 29, Supl., 137-142.
33.Szewczyński, J.A., Ostrowska, A., Gajewska, M. (2005). Charakterystyka posiłków młodzieży szkół średnich z Warszawy. Żyw Człow Metab, 32, suppl., 801-805.
34.Szponar, L., Rychlik, E. (2000). Żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Roczn PZH, 51 (2), 149-154.
35.ter Bogt, T.F., van Dorsselaer, S.A., Monshouwer, K., Verdurmen, J.E., Engels, R.C., Vollebergh, W.A. (2006). Body mass index and body weight perception as risk factors for internalizing and externalizing problem behaviour among adolescents. Journal of Adolescent Health, 39 (1), 27–34.
36.Trujillo, E., Davis, C., Milner, J. (2006). Nutrigenomics, proteomics, metabolomics, and the practice of dietetics. J Am Diet Assoc, 106, 403-413.
37.Ward-Begnoche, W.L., Gance-Cleveland, B. (2005). Promoting Behavioral Change in Overweight Youth. J. Pediat. Health Care, 19 (5), 318-328.
38.Wierzbicka, E., Roszkowski, W. (2005). Ocena spożycia żywności z uwzględnieniem produktów typu „fast food” w wybranej grupie młodzieży. Bromatol Chem Toksykol, suppl. 561-566.
39.Wierzbicka, E., Stosio, A. (2007). Spożycie produktów typu „fastfood” przez wybraną grupę młodzieży szkolnej z rejony Warszawy. Żyw Człow Metab, 3 (1/2), 182-187.
40.Wojtaś, M., Kołłajtis-Dołowy, A. (2011). Zachowania żywieniowe wybranej grupy uczniów ostatnich klas szkół ponad gimnazjalnych w Warszawie. Probl Hig Epidemiol, 92 (4), 947-950.
41.Zasady Prawidłowego Żywienia (2016). IŻŻ, Warszawa 2016. Retrieved from: http://izz.waw.pl/zasady-prawidowego-ywienia (30.06.2018).
42.Zielona Księga – Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005.
43.Zimna-Walendzik, E., Kolmaga, A., Tafalska, E. (2009). Styl życia – aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową. ŻNTJ, 4 (65), 195–203.
44.Żołnierczuk-Kieliszek, D. (2002). Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. In: T.B. Kulik, M. Latalski (eds), Zdrowie publiczne. Lublin: Wyd. Czelej.