Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 206 (limit rekordów: 100, liczba stron: 3).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Varia (jubileuszowe) nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
2. W stronę modernistycznego opus vitae. Drogi twórcze Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
3. Polski komiks autobiograficzny nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
4. Od autora do tłumacza i z powrotem. Uwagi na marginesie Rolanda Barthes’a nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
5. „Niosło ją to, że stała u boku”. O genderowym modelowaniu biografii artystek nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
6. Ofiara, zły chłopiec, błazen, marzyciel, mnich i wybawiciel – archetypiczne postaci mężczyzn w prozie Krzysztofa Niewrzędy, Dariusza Muszera, Leszka Oświęcimskiego i innych pisarzy emigracyjnych polskiego pochodzenia nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
7. Mówi Świetlicki nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
8. Wokół recepcji Lukrecji Floriani George Sand – refleksje na marginesie polskiego wydania powieści nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
9. Gdańskie transpozycje nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
10. Zaimek odzyskany nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
11. Wietrzenie magazynu niepamięci nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
12. W czasie przeprowadzki nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
13. Szczecińska trauma 1970 Fragment książki Lucjana Adamczuka "Autobiografia człowieka wolnego" (Warszawa 2015, mps) nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
14. Autobiografia, traktat, kultura ludowa nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
15. "Opowieść Pielgrzyma" – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny. Kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
16. Autobiografia ≠ autoanaliza – „Wstęp do autoanalizy” Rolanda Barthes’a nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
17. Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
18. Zapisać ojcostwo (Tomasz Jastrun, Jacek Podsiadło) nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
19. Kilka słów o niemieckich podręcznikach i tradycjach pisania autobiograficznego – najciekawsze porady i inspiracje nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
20. Nieciągłość autobiografii. Pamiętam że. To, co wspólne I Georges’a Pereca nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
21. Selfies and the Self nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
22. Łączko, łączko, łączko zielona… nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
23. Abraham Kajzer i jego tekst z obozów koncentracyjnych – studium przypadku nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
24. Między słowem i ciałem1. O somatekstualności "Dzienników z lat osiemdziesiątych" Teodora Parnickiego nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
25. Ojciec odchodzi nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
26. Biografia i materialność. O "Śladach nieobecności" Anny Marchewki nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
27. Poezja na kształt ciała (i na odwrót) nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
28. Kryminalne gry z czytelnikiem nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
29. Gender i (auto)biografia nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
30. Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej „Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia” nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
31. (auto)biografie męskości / mężczyźni i autobiografie nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
32. "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego jako biofikcja o dojrzewaniu do męskości nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
33. (Auto)biografia jako materiał w badaniach historii równouprawnienia kobiet. Przyczynek do dyskusji nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
34. Otto Weininger: mizogin i profeminista? nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
35. Męskości argentyńskie a Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
36. Prześniona rewolucja polskiej męskości – o Sprzysiężeniu Stefana Kisielewskiego nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
37. Rasowy kształt niemęskości. O Pamiętniku Stefana Czarnieckiego Witolda Gombrowicza nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
38. Ksiądz Kaingba, mój dziadek nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
39. Naukowiec na kwerendzie. Listy Ludwika Krzywickiego z Londynu do żony nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
40. „Głupio żeby tak oddać żonę…” – konstruowanie opieki i męskości przez starych mężczyzn opiekujących się swoimi przewlekle chorymi żonami nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
41. O sobie, innym i Rudolfie, czyli Marian Pankowski i jego ulubiona figura biograficzna nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
42. Niewieści Palladyn . Rzecz o Edwardzie Prądzyńskim nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
43. Kazimierz Rzepecki – idealista i mąż nieidealny Izabeli Moszczeńskiej nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
44. Mężczyzna w oczach kobiety nowoczesnej – w świetle ankiety „Bluszczu” (1932) nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
45. Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
46. Semantyka „kariery” w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
47. Spłaszczenie autobiograficzne. O pewnym typie (akademickiej) lektury nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
48. Niemieckie biografie chwili (1946–1948) – próba typologii narracji nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
49. Terapia i odmowa terapii – autobiograficzne narracje „postenerdowskie” lat ostatnich. Eugen Ruge i Marion Brasch nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
50. Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur "Kronosa" Witolda Gombrowicza nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
51. Autobiographical readings (Marta Wyka and German Ritz) nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
52. Parę uwag o "Kronosie" nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
53. Autobiografia jako alternatywa nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
54. Pamiątka nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
55. „Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre” nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
56. Dzienniki nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
57. Świat w oczach nowego filozofa nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
58. Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
59. Koronkarki wspomnień nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
60. „[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
61. Płeć i wygnanie nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
62. Powieść jako zwierciadło przechadzające się po Lagerstrasse nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
63. Intymne gry z pamięcią nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
64. Spis treści nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
65. Spis treści nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
66. W lustrze pamięci – problemy żydowskiej literatury autobiograficznej nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
67. Współczesne metody filologiczne w interpretacji żydowskich dokumentów osobistych nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
68. „Egoistyczne analizy to moja ulubiona praca”. Rękopisy Broni Baum, czyli kiedy wiersz staje się egodokumentem nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
69. „Baczność! Przeczytać i zwrócić dla zniszczenia”. Porządki archiwum a korespondencja intymna Racheli Auerbach z czasu wojny i getta – pytania i problemy nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
70. "Dos lid fun ojsgehargetn jidiszn folk" Jicchoka Kacenelsona jako forma autobiografii poety i narodu nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
71. Oczami dziecka (fragmenty) nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
72. Pamiętnik (fragment, zeszyt 2, w rękopisie) nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
73. Fun welt wos iz niszto mer (Ze świata, którego już nie ma, New York: Farlag Matones, 1946; fragment) nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
74. Żydowsko-amerykański komiks (auto)biograficzny: powieść graficzna czy pamiętnik graficzny? nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
75. I wojna światowa w świetle egodokumentów zawartych w wybranych księgach pamięci nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
76. „Nowy rok, nowe kłopoty. Trzeba się znów wypłakać przed towarzyszem Gołombem” nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
77. Listy słuchaczy do Redakcji Żydowskiej Polskiego Radia w latach 1950–1958 jako przykład egodokumentów nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
78. Historyczny kostium poety. "Bal maskowy" Tomasza Sikorskiego nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
79. Piekło na ziemi obiecanej. Wspomnienia wojenne Izraela Rabona nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
80. Między autobiografią a przypowieścią. Glosa o paru tajemnicach "Domu, snu i gier dziecięcych" Juliana Kornhausera nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
81. Spis treści nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
82. Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
83. Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
84. „Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię”. "Transe – Traumy – Transgresje" i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
85. Auto/biografia kontrfaktyczna Doris Lessing nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
86. Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
87. Matka, autobiografia. Próby nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
88. Pomiędzy cierpieniem a trywializacją: cielesność trans i jej filmowe reprezentacje nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
89. Autobiografizowanie jak powietrze nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
90. Lista nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
91. Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej… Z prof. Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
92. Pożegnanie Szefa nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
93. Zapiski z grudnia 1981 nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
94. Ze wspomnień starego stoczniowca nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
95. Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
96. Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
97. „Życie a życie to jest duża różnica”. O biografiach Bronisławy Wajs – Papuszy nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
98. Historia pisana na własnej skórze nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
99. Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
100. Spis treści nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
Strona