Autobiografia

ISSN: 2353-8694     DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Kontakt

Adres redakcji:

"Autobiografia. Literatura. Kultura. Media"
al. Piastów 40b
71-065 Szczecin

 

www.autobiografia.usz.edu.pl

Profil na Facebooku

 

Sekretarz redakcji i administratorka strony internetowej:
Aleksandra Grzemska
e-mail: autobiografia.szczecin@gmail.com