Autobiografia

ISSN: 2353-8694     DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Etyka wydawnicza

1. W czasopiśmie stosujemy zasady wypracowane zgodnie z etyką wydawniczą opierającą się na ustaleniach dokumentów COPE (Committee on Publication Ethics) oraz zgodnie z polityką open access.

2. W przypadku, gdy artykuł jest wieloautorski, jego Autorzy są zobowiązani do określenie wkładu pracy poszczególnych osób.

2. Autorzy powinni ujawnić źródło finansowania swoich badań, np. grant badawczy, stypendium naukowe. Informacje powinny znajdować się w pierwszym przypisie tekstu.