Autobiografia

ISSN: 2353-8694     DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja i Rada Naukowa

Redakcja:

Inga Iwasiów (US) / Jerzy Madejski (US), redaktorzy naczelni

Brygida Helbig-Mischewski, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Słubicach (UAM Poznań, Viadrina)

Natalia Aleksiun, Touro College, Graduate School of Jewish Studies (New York, USA)

Giovanna Tomassucci, Università di Pisa, Department of Philology, Literature and Linguistics (Pisa, Italy)

Agata Zawiszewska (US)

Paweł Wolski (US)

Sekretarz redakcji: Aleksandra Grzemska

 

Rada Naukowa:

Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański)

Alfrun Kliems (Humboldt-Uniwersität zu Berlin)

Bożena Karwowska (University of British Columbia)

Ewa Kraskowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski)

Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

German Ritz (Universität Zürich)

[Hayden White (University of California, Santa Cruz)]

[Algis Kalėda (Vilniaus Universitetas)]

 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego