Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Redakcja i Rada Naukowa

Redaktorzy naczelni:

Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński) / Jerzy Madejski (Uniwersytet Szczeciński)

 

Redakcja:

Natalia Aleksiun (Touro College, Graduate School of Jewish Studies, New York, USA)

Artur Hellich (Uniwersytet Warszawski)

Joanna Ostrowska (Gender Studies, Uniwersytet Warszawski)

Giovanna Tomassucci (Università di Pisa, Department of Philology, Literature and Linguistics, Pisa, Italy)

Paweł Wolski (Uniwersytet Szczeciński)

Agata Zawiszewska (Uniwersytet Szczeciński)

Sekretarz redakcji: Aleksandra Grzemska (Uniwersytet Szczeciński)

 

Rada Naukowa:

Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański)

Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; profesor wizytująca na Stanford University, także związana z CREEES)

Alfrun Kliems (Humboldt-Uniwersität zu Berlin)

Bożena Karwowska (University of British Columbia)

Ewa Kraskowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski)

Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

German Ritz (Universität Zürich)

 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: http://wn.usz.edu.pl/