Autobiografia

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2717-4361     DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O czasopiśmie

"Autobiografia"
Czasopismo naukowe Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego

ISSN: 2353-8694

e-ISSN: 2717-4361

  

W „Autobiografii” śledzimy, jak ewoluują stare przekazy autobiograficzne (list, autobiografia, silva rerum, dziennik, pamiętnik…), a także rejestrujemy to, co dzieje się z ich współczesnymi wariantami (e-mailem, blogiem, internetowym komiksem autobiograficznym, autorską stroną internetową, profilem na FB, kroniką rodzinną w sieci…). Pytamy, jak te nowe formy wypowiedzi oddziałują na dotychczasowe narracje osobiste i jak modyfikują dzisiejsze sposoby ekspresji, również poprzez wprowadzanie do pisma elementów innych sztuk. Krótko rzecz ujmując, opisujemy rozmaite warianty coraz częściej uprawianej autobiografii multimedialnej.

Pojęcie „autobiografia”, stanowiące tytuł  czasopisma naukowego Instytutu Literatury i Nowych Mediów US pozwala przyglądać się kulturze pod wybranym kątem, co nie oznacza ograniczenia punktu widzenia do jednego aspektu. Potrzeba autobiograficzna bowiem, w przekonaniu zespołu redakcyjnego, wyzwala nie tylko opowieści, ale i metody badawcze, style narracji krytycznej. Prezentujemy zarówno analizy konkretnych praktyk autobiograficznych, jak i naukowe omówienia koncepcji polskich oraz zagranicznych naukowców, dotyczące tytułowej kategorii naszego pisma. Jednym z wątków kolejnych numerów jest regionalna tożsamość, opracowywana w porządku biografii, odtwarzanych w formie  wspomnienia, dziennika, eseju, monografii naukowej, powieści, filmu, bloga, polemiki prasowej i innych, charakterystycznych dla współczesności.

Czasopismo składa się ze stałych działów: Teorie; Emancypacje; Fragmenty autobiografii; Praktyki autobiograficzne; Słownik pisarstwa autobiograficznego; Biografie; Rozbiory.

„Autobiografia” ukazuje się jako półrocznik.

 

Poszczególne numery czasopisma mają charakter monograficzny.

Dotychczasowi redaktorzy prowadzący numerów:

– dr Maciej Duda (US): „Autobiografia” 2016, nr 1 (6)

– dr Joanna Lisek (UWr): „Autobiografia” 2017, nr 1 (8)

– dr Paweł Wolski (US): „Autobiografia” 2017, nr 2 (9)

– dr hab. Arleta Galant (US): "Autobiografia" 2018, nr 1 (10)

– dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz (UAM): "Autobiografia" 2019, nr 1 (11)

– Agnieszka Więckiewicz (UW): "Autobiografia" 2019, nr 2 (12)

– dr Natalia Aleksiun, Touro College, Graduate School of Jewish Studies (New York, USA): "Autobiografia" 2020, nr 1 (13)

– dr hab. Paweł Wolski (US): "Autobiografia" 2020, nr 2 (14)

  

Czasopismo "Autobiografia" w latach 2019–2020 objęte jest finansowaniem w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 
BazHum


CEJSHCEEOL


BIBLIOTEKA NAUKI


EBSCO
- Central & Eastern European Academic Source
Database Coverage List


Index Copernicus International

 

Wskaźnik oceny czasopisma według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 20 pkt
(Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism).

 

Wydawcą pisma jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Publikację wspiera Polskie Towarzystwo Autobiograficzne (PTA).

 

Wersję drukowaną czasopisma można nabyć w księgarni Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

O aktualnościach dotyczących czasopisma informujemy również  tutaj.

 

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).

Szczegóły na temat licencji CC BY-NC-ND 4.0 znajdą Państwo na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Treść licencji dostępna jest pod linkiem: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl