Autobiografia

Literatura Kultura Media

Aktualnie: Autobiografia : Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     DOI: 10.18276/au.2018.2.11-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (11) 2018
Podkradania. O książce Nieuchronny plagiat Macieja Jakubowiaka

Autorzy: Łukasz Nieroda
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: prawo autorskie dyskurs prawnoautorski własność intelektualna plagiat autorstwo twórczość
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (187-198)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Poniższy artykuł to esej przeglądowy dotyczący monografii Macieja Jakubowiaka pod tytułem Nieuchronny plagiat, w której autor dowodzi, że dyskurs prawnoautorski wpływa na sposób myślenia o literaturze i tworzenia jej. W artykule zrekonstruowano krok po kroku drogę dociekań autora, które prowadzą go ku przedstawionemu wnioskowi, oraz wysunięto szereg uwag pozwalających spojrzeć na część przyjętych założeń i wniosków szczegółowych z nieco innej perspektywy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jakubowiak, Maciej. „Komu potrzebna jest książka? Prawo autorskie w późnej epoce druku”. Teksty Drugie 3 (2015): 411–428.
2.Jakubowiak, Maciej. „Kulturowe studia nad prawem autorskim”. Er(g)o. Teoria–Literatura–Kultura 1 (2017): 115–131.
3.Jakubowiak, Maciej. Nieuchronny plagiat. Prawo autorskie w nowoczesnym dyskursie literackim. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, 2017.
4.Jakubowiak, Maciej. „Prawo i literatura. Od dydaktyki do polityki”. Czas Kultury 3 (2016): 177–184.
5.Jakubowiak, Maciej. „Spółka Autorska T.P. Postaci metafikcyjne w dwóch powieściach Teodora Parnickiego”. Teksty Drugie 3 (2013): 204–226.
6.Jakubowiak, Maciej. „Widma plagiatu. Lowes – Irzykowski – Eliot”. Teksty Drugie 2 (2016): 191–210.
7.Kuisz, Jarosław, Marek Wąsowicz, red. Prawo i literatura. Szkice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015.
8.Kuisz, Jarosław, Marek Wąsowicz, red. Prawo i literatura. Szkice drugie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
9.Markiewicz, Henryk. Zabawy literackie dawne i nowe. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2003.
10.Wąsowicz, Marek. „Obraz prawa w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Uwagi wstępne”. W: Prawo i literatura. Szkice drugie, red. Jarosław Kuisz, Marek Wąsowicz, 7–23. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.