Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.2.11-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (11) 2018
Aleksander. Fantazja biograficzna

Autorzy: Marcin Romanowski ORCID
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: biografia Prus demitologizacja krytyka biograficzna
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (115-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia krytyczną analizę biografii Bolesława Prusa Prus. Śledztwo biograficzne autorstwa Moniki Piątkowskiej. Autor artykułu omawia założenia biograficznej metody Piątkowskiej oparte na uznaniu twórczości prozatorskiej Prusa za niepodważalne źródło wiedzy o jego życiu. Demaskuje również postulaty autorki na temat tego, czym powinna być literatura (ekspresywistyczna teoria dzieła literackiego). Demitologizacyjna biografia Piątkowskiej odsłaniająca codzienność Prusa nie oddaje bohaterowi sprawiedliwości, lecz usiłuje nawiązać więź z czytelnikiem poprzez dostarczenie plotki i ekscesu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąbel, Agnieszka. „Przygwożdżenie wiewiórem”. Tygodnik Powszechny 4 (2018). Dostęp 13.04.2018. https://www.tygodnikpowszechny.pl/przygwozdzenie-wiewiorem-151621.
2.Całek, Anita. Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
3.Hamilton, Nigel. Biography. A Brief History. Cambridge, Massachusetts–London: Harvard University Press, 2007.
4.Holmes, Richard. Footsteps. The Adventures of a Romantic Biographer. London: Harper Press, 1985.
5.Kołakowski, Leszek. Filozofia pozytywistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
6.Marchewka, Anna. Ślady nieobecności. Poszukiwanie Ireny Szelburg. Kraków: DodoEditor, 2014.
7.Martuszewska, Anna. „Pisarz jako badacz, czyli prusowski program realizmu”. W: taż, Bolesława Prusa „prawidła” sztuki literackiej, 79–131. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003.
8.Martuszewska, Anna. „Prus zdegradowany”. Pamiętnik Literacki 3 (2018): 217–237.
9.Nasiłowska, Anna. „Biografie. Zwrot biograficzny”. Dwutygodnik 16 (2009). Dostęp 19.11.2017. http://www.dwutygodnik.com/artykul/553-biografie-zwrot-biograficzny.html.
10.Piątkowska, Monika. Prus. Śledztwo biograficzne. Kraków: Znak, 2017.
11.Pieścikowski, Edward. „Emancypantki” Bolesława Prusa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
12.Prus, Bolesław. „Kronika z 15 kwietnia 1888”. W: tenże, Kroniki, red. Zygmunt Szweykowski, 103–110. T. 11. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
13.Prus, Bolesław. „«Ogniem i mieczem». Powieść z lat dawnych Henryka Sienkiewicza”. W: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, red. Janina Kulczycka-Saloni, 502–548. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1985.
14.Renders, Hans. „Roots of Biography. From Journalism to Pulp to Scholarly Based Non-Fiction”. W: Theoretical Discussions of Biography. Approaches from History, Microhistory, and Life Writing. Revised and Augmented Edition, eds. Hans Renders, Binne de Haan, 24–42. Leiden–Boston: Koninklijke Brill NV, 2014.
15.Sławiński, Janusz. „Myśli na temat: biografia pisarza jako jednostka procesu historyczno-literackiego”. W: Biografia, geografia, kultura literacka, red. Janusz Sławiński, Jerzy Ziomek, 9–23. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1975.
16.Śliwińska, Monika. Wyspiański. Dopóki starczy życia. Warszawa: Iskry, 2017.
17.Tekcam, Rana. The Biographer and the Subject. A Study on Biographical Distance. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2010.
18.Wołowiec, Grzegorz. „O Domosławskim i jego krytykach”. Teksty Drugie 1–2 (2011): 279–287.
19.Ziomek, Jerzy. „Autobiografizm jako hipoteza konieczna («Treny» Jana Kochanowskiego)”. W: Biografia, geografia, kultura literacka, red. Janusz Sławiński, Jerzy Ziomek, 41–60. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1975.