Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2016.2.7-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (7) 2016
Praktyki autobiograficzne Ewy Kuryluk

Autorzy: Aleksandra Grzemska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: praktyki autobiograficzne projekt artystyczny autoportret autofotografia autonarracja autokomentarz
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (93-106)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst dotyczy malarskiej, literackiej, autofotograficznej i przestrzennej twórczości Ewy Kuryluk. Autorka interpretuje autonomiczny i idiomatyczny projekt Kuryluk, który niekiedy bywa nawet autoteliczny, funkcjonuje jako świadectwo minionej epoki oraz zalicza się do międzynarodowych nurtów sztuki nowoczesnej, ale przede wszystkim kształtuje i reprezentuje doświadczenia artystki, wpisane w ramy modalne różnych dziedzin sztuki. Przedrostek auto- spaja, modeluje i transponuje twórcze działania i procesy biograficzne, które przekładają się na konsekwentnie realizowane przez Kuryluk działania artystyczne w polu autobiograficznym. W jego obrębie wyróżnić można trzy najbardziej znaczące obszary: autoportret i autofotografię, autonarrację, autokomentarz.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ewa Kuryluk. Człekopejzaż 1959–1975. Prace na papierze / Ewa Kuryluk. Human lanscape. 1959–1975. Work on Paper, Wydawnictwo Galerii Artemis, Kraków 2016.
2.Ewa Kuryluk. Kangór z kamerą 1959–2009. Autofotografia / Ewa Kuryluk. Kangaroo with the Camera 1959–2009. Autophotography, Artemis, Art+on, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.
3.Ewa Kuryluk. Manhattan i Mała Wenecja. Rozmawia Agnieszka Drotkiewicz, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2016.
4.Ewa Kuryluk. Obrysować cień 1968–1978 / Ewa Kuryluk. Outlining the Shadow, Galeria Design – BWA, Wrocław–Gliwice–Kraków 2011.
5.Kuryluk Ewa, Frascati. Apoteoza topografii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.
6.Kuryluk Ewa, Hiperrealizm – nowy realizm, Wydawnictwo Artystyczne i Naukowe, Warszawa 1979.
7.Nie śnij o miłości, Kuryluk. Malarstwo Ewy Kuryluk 1967–1978 / Don’t Dream about Love, Kuryluk. Paintings by Ewa Kuryluk 1967–1978, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2016.
8.Beaujour Michel, Autobiografia i autoportret, tłum. Krystyna Falicka, w: Autobiografia, red. Mał¬gorzata Czermińska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s. 98–126.
9.Cuber Marta, Hologramy Zagłady, „Opcje” 2011, nr 1/2, s. 134–141.
10.Głowacka Dorota, Świadkowie wbrew sobie: strategie pamięci Holokaustu w twórczości plastycznej kobiet „drugiego pokolenia”, „Artmix” 2009, nr 22 (12), http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/ artmix/14392 [dostęp 20.09.2016].
11.Iwasiów Inga, Autobiografia jako akt wyboru / Autobiography as an Act of Choice, w: Dzień jest za krótki. Kilka opowieści autobiograficznych / The Day is Not Enough. A few Autobiographical Sto¬ries, red./ed. Magdalena Ujma, Ośrodek Kultury i Sztuki, Wrocław 2013, s. 16–23.
12.Jakubowska Agata, Auto-narracje Ewy Kuryluk / Ewa Kuryluk’s Self-Narrations, w: Nie śnij o miłości, Kuryluk. Malarstwo Ewy Kuryluk 1967–1978 / Don’t Dream about Love, Kuryluk. Paintings by Ewa Kuryluk 1967–1978, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2016, s. 42–43.
13.Karpowicz Agnieszka, Kolaż. Awangardowy gest kreacji – Themerson, Buczkowski, Białoszewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
14.Kawalerowicz Kinga, Realizm symbolizujący, w: Ewa Kuryluk. Obrysować cień 1968–1978 / Ewa Kury¬luk. Outlining the Shadow, Galeria Design – BWA, Wrocław–Gliwice–Kraków 2011, s. 69–79.
15.Levi-Strauss Claude, Myśl nieoswojona, przeł. Andrzej Zajączkowski, PWN, Warszawa 1969, s. 33, cyt. za: Karolina Koprowska, Kolaż jako akt profanacji? O twórczości Ewy Kuryluk, „Wielogłos” 2015, nr 1 (23), s. 43–55.
16.Nycz Ryszard, O kolażu tekstowym. Zarys dziejów pojęcia, w: Ryszard Nycz, Tekstowy świat. Post¬strukturalizm a wiedza o literaturze, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 1993, s. 247–292.
17.Ujma Magdalena, Drugie życie autorów / The Other Life of Authors, w: Dzień jest za krótki. Kilka opowieści autobiograficznych / The Day is Not Enough. A few Autobiographical Stories, red./ed. Magdalena Ujma, Ośrodek Kultury i Sztuki, Wrocław 2013, s. 4–9.
18.Unikanie stanów pośrednich – Andrzej Wróblewski (1927–1957) / Avoiding intermediary states – Andrzej Wróblewski (1927–1957), koncepcja i red. Magdalena Ziółkowska, Wojciech Grzybała, przeł. Krzysztof Kościuczuk, Zuzanna Głowacka, Anna Taraska-Pietrzak, Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Warszawa 2014.
19.Witosz Bożena, Ekfraza w tekście użytkowym – w perspektywie genologicznej i dyskursywnej, „Teksty Drugie” 2009, nr 1–2, s. 105–126.