Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (1) 2013
Intymne gry z pamięcią

Autorzy: Julia Poświatowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: emigracja autobiografizm literatura współczesna tożsamość funkcja autoterapeutyczna
Rok wydania:2014
Liczba stron:8 (181-188)

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest praca Agnieszki Nęckiej Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych. W tekście wskazano różne modele doświadczenia emigracyjnego scharakteryzowane w publikacji przez autorkę, która badając twórczość Zygmunta Haupta, Zbigniewa Kruszyńskiego, Manueli Gretkowskiej, Artura Leczyckiego, Mikołaja Łozińskiego, Tomasza Piątka, Michała Witkowskiego i Magdaleny Tulli, kategoryzuje emigrację jako realną, literacką oraz biograficzną. Zauważono również, że autobiograficzne mierzenie się autorów, wymienionych przez Agnieszkę Nęcką, z obcością i poczuciem odrzucenia oraz budowaniem własnej tożsamości na wygnaniu, pełni funkcję autoterapeutyczną. Publikację uznano za ważną pozycję w badaniach nad współczesną polską literaturą emigracyjną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Haupt Zygmunt, Pierścień z papieru, Instytut Literacki, Paryż 1963.
2.Haupt Zygmunt, Szpica. Opowiadania, warianty, szkice, Instytut Literacki, Paryż 1989.
3.Nęcka Agnieszka, Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych,
4.Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
5.Sobolewska Justyna, Głos z innego świata, „Polityka” 2009, nr 29.