Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (1) 2013
Świat w oczach nowego filozofa

Autorzy: Erazm Kuźma
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: globalizacja regionalizm Peter Sloterdijk
Rok wydania:2014
Liczba stron:6 (129-134)

Abstrakt

Autor analizuje jedną z najbardziej znanych książek Petera Sloterdijka – Kryształowy pałac. Zwraca uwagę, że myśl Sloterdijka sytuuje się w nurcie filozofii antyakademickiej. Z tej perspektywy niemiecki intelektualista bada konsekwencje procesu globalizacji. Ponadto Kryształowy pałac dokumentuje lewicowe zaangażowanie w rozwiązywanie kluczowych zagadnień nowoczesności. Zdaniem autora szkicu, rozpoznania filozofa mają też znaczenie dla opisu kultury i literatury pogranicza.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Falkiewicz Andrzej, Istnienie i metafora, Wydawnictwo Tower Press, Gdańsk 2001.
2.Łebkowska Anna, Między teoriami a fikcją literacką, Universitas, Kraków 2001.
3.Łebkowska Anna, Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Universitas, Kraków
4.2008.
5.Płuciennik Jarosław, Literatura, głupcze!, Universitas, Kraków 2009.
6.Sloterdijk Peter, Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, przeł. Borys Cymbrowski,
7.Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
8.Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym,
9.Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.