Autobiografia

ISSN: 2353-8694     DOI: 10.18276/au.2014.2.3-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (3) 2014
Rzeczy i ich ludzie. "W obronie rzeczy" Bjørnara Olsena

Rok wydania:2014
Liczba stron:9 (217-225)
Słowa kluczowe: antropocentryzm archeologia symetryczna ruiny kultura materialna ponowoczesność „zwrot ku rzeczom”
Autorzy: Patrycja Lewków
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Nowa książka norweskiego archeologa Bjørnara Olsena W obronie rzeczy stanowi próbę przełamania antropocentrycznego paradygmatu dominującego we współczesnej humanistyce. Swoją tematyką świetnie wpisuje się w prężnie rozwijające się w Polsce badania nad przedmiotami oraz ich (nie)obecnością w historii, archeologii i literaturze (tzw. zwrot ku rzeczom). W artykule nakreślono sieć powiązań między teorią archeologii symetrycznej Olsena a koncepcjami humanistyki nie-antropocentrycznej, rozwijanymi m.in. przez Ewę Domańską. Przywołano również próby praktycznego, interdyscyplinarnego wykorzystania przedmiotów w badaniach naukowych zarówno samego Olsena (w ramach „Ruin Memory Project”), jak i tłumaczki tomu Bożeny Shallcross. Pokrótce omówiono dotychczasową recepcję książki w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andreassen Elin, Bjerck Hein Bjartmann, Bjørnar Olsen, Persistent Memories: Pyramiden – A Soviet
2.Mining Town in the High Arctic, Tapir Academic Press, Trondheim 2010.
3.Domańska Ewa, Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999.
4.Domańska Ewa, Bjørnar Olsen, Wszyscy jesteśmy konstruktywistami. W: Rzeczy i ludzie. Humanistyka
5.wobec materialności, red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Marta Śliwa, Wydawnictwo
6.UWM, Olsztyn 2008.
7.Lem Stanisław, Solaris, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
8.Ławrynowicz Olgierd, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Wyrzucana codzienność. Antropolog z archeologiem
9.rozmawiają o śmieciach. W: Idee – Dylematy – Sprawy, red. Magdalena Sztandara, „Stromata
10.Anthropologica” 2012, nr 8.
11.NN, Dalej niż gender, ludzie i inne zwierzęta, „Gość Niedzielny”, http://gosc.pl/doc/1874121.
12.Dalej-niz-gender-Ludzie-i-inne-zwierzeta.
13.NN, Gender to pryszcz, zwierzęta i ich ludzie, „Fronda”, www.fronda.pl/a/gender-to-pryszcz-zwierzeta-
14.i-ich-ludzie,34207.html.
15.Nycz Ryszard, Od redaktora, http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/serie-wydawnicze/nowa-humanistyka/
16.teoria-literatura-zycie?vid=2.
17.Olsen Bjørnar, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, tłum. Bożena Shallcross,
18.Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2013.
19.Ruibal Alfredo Gonzalez, A Review of Bjørnar Olsen’s In Defense of Things, http://traumwerk.stanford.
20.edu/archaeolog/2011/01/a_review_of_bjornar_olsen_in_d.html.
21.Shallcross Bożena, Rzeczy i zagłada, Universitas, Kraków 2010.
22.Thomas John, A British Perspective on Bjørnar Olsen’s After Interpretation, „Current Swedish
23.Archaeology” 2012, t. 20.
24.Życie codzienne przez pryzmat rzeczy, red. Paweł Kucypera, Sławomir Wadyl, Wydawnictwo Naukowe
25.Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.