Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2015.2.5-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (5) 2015
Mówi Świetlicki

Autorzy: Wiktoria Klera
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: poeta na Facebooku publicystyka literacka rytualizacja oświadczenie odezwa
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (109-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł zatytułowany Mówi Świetlicki dotyczy czasu, w którym uznany poeta – Marcin Świetlicki – przełamuje wielokrotnie deklarowaną niechęć do używania mediów społecznościowych. Na przełomie lat 2014 i 2015 zaczyna regularnie publikować „odezwy” do swoich fanów. Początkowo teksty te dotyczą odmowy nominacji do Nagrody Literackiej Nike, stopniowo jednak zakres poruszanych tematów znacznie się poszerza. Świetlicki, przez lata uznawany za piewcę literatury politycznie niezaangażowanej, zaczyna wyraźnie i często mówić o sprawach bieżących – nie tylko w swoich książkach, ale także na stronach portalu Facebook.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gulda Przemysław, Marcin Świetlicki: mój nowy zespół to wakacje bez żony i matki, 2.04.2015, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35611,17699550,Marcin_Swietlicki__moj_nowy_zespol_to_
2.wakacje_bez.html [dostęp 18.06.2015].
3.Jestem obszczymurem. Z Marcinem Świetlickim rozmawia Piotr Bratkowski, „Newsweek” 2013, nr 18.
4.Najprzyjemniejsi, wpisy od stycznia 2015 roku, Facebook, https://web.facebook.com/najprzyjemniejsi/?fref=ts [dostęp 18.06.2015].
5.Nowa poezja polska, twórcy – tematy – motywy, red. Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.
6.Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, red. Emilia Kledzik, Joanna Roszak, Stowarzyszenie Czasu Kultury, Poznań 2012.
7.Śmiertelnie śmieszne. Z Marcinem Świetlickim rozmawia Marcin Sendecki, „Przekrój” 2011, nr 19 (3437).
8.Świeściak Alina, Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010), Instytut Mikołowski, Mikołów 2010.
9.Świetliki – zespół brutalnych doświadczeń, wpisy od 25.05.2014 roku do 6.09.2014 roku, Facebook, https://web.facebook.com/swietlikizespol/?fref=ts [dostęp 16.06.2015].