Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.2.15-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (15) 2020
Życie i spuścizna Haliny Poświatowskiej w świetle wierszy, listów i wspomnień o poetce (z warsztatu biografistki)

Autorzy: ELŻBIETA HURNIK ORCID
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Słowa kluczowe: autobiografizm wspomnienia poezja powojenna choroba
Rok wydania:2020
Liczba stron:14 (187-200)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst dotyczy Haliny Poświatowskiej (1935–1967), autorki kilku zbiorów poetyckich, opowieści autobiograficznej, dwóch opowiadań, dramatów (w tym nieukończonych). Jej poezja od początku (debiut książkowy w 1958 roku) budziła uwagę czytelników i badaczy, komentowana była w artykułach i książkach, a postać przedwcześnie zmarłej poetki utrwalona została w wielu wspomnieniach. Moim celem jest przedstawienie złożonej osobowości Poświatowskiej poprzez konfrontowanie różnych wspomnień i listów, a także ukazanie, jak pewne doświadczenia życiowe, wydarzenia, przeżycia (głównie związane z chorobą serca) stawały się materiałem literackim. Stąd przydatnym narzędziem w analizie wierszy Poświatowskiej jest autobiografizm. W artykule korzystam z wierszy i listów poetki, wspomnień rodziny i przyjaciół.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksandrowicz, Julian. „Gdy muzy poezji zagościły w klinice”. W: „ja minę, ty miniesz…” O Hali¬nie Poświatowskiej. Wspomnienia, listy, wiersze, zeb. i oprac. Mariola Pryzwan, 32. Warszawa: Wydawnictwo „Domena”, 2000.
2.Bigosiński, Jerzy. „O Halinie w Ameryce”. W: „ja minę, ty miniesz…” O Halinie Poświatowskiej. Wspo¬mnienia, listy, wiersze, zeb. i oprac. Mariola Pryzwan, 55. Warszawa: Wydawnictwo „Domena”, 2000.
3.Błażejowska, Kalina. Uparte serce. Biografia Poświatowskiej. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2014.
4.Borkowska, Grażyna. „Długie pożegnanie. »Opowieść dla przyjaciela« jako elegia autobiograficzna”. W: Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne, red. Agnieszka Czajkowska, Elżbieta Hurnikowa, Anna Wypych-Gawrońska, 7–13. Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2010.
5.Borkowska, Grażyna. Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej. Kraków: Wydaw¬nictwo Literackie, 2001.
6.Czajkowska, Agnieszka, Elżbieta Hurnikowa, Anna Wypych-Gawrońska, red. Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne. Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2010.
7.Gierymski, Tadeusz. Garść zetlałych wspomnień. W: tegoż, Miscelanea [!] literackie, 26. Częstochowa: Biblioteka Publiczna im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie, 2005.
8.Gierymski, Tadeusz. „Garść zetlałych wspomnień. Juwenilia”. Poezja 2 (1985): 5–13.
9.Grochowiak, Stanisław. „Halszka”. W: tegoż, Wiersze wybrane, 272–273. Warszawa: Czytelnik, 1978.
10.Grochowiak, Stanisław. „Ciało”. Współczesność 5 (1959): 6–7.
11.Hurnikowa, Elżbieta. Wstęp do Z częstochowskiej ziemi na „literacki Parnas”. Antologia wierszy Władysława Sebyły, Jerzego Lieberta, Haliny Poświatowskiej, Ludmiły Marjańskiej, wstęp i wybór wierszy Elżbieta Hurnikowa, 11–65. Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2006.
12.Kłyś, Ryszard. „Jak ważka”. W: „ja minę, ty miniesz…” O Halinie Poświatowskiej. Wspomnienia, listy, wiersze, zeb. i oprac. Mariola Pryzwan, 105–107. Warszawa: Wydawnictwo „Domena”, 2000.
13.Kwiatkowski, Jerzy. „Nowa miłość”. Twórczość 7 (1959): 108–109.
14.Morzyńska-Wrzosek, Beata. „zawsze byłam tu…” Kreacja czasu i przestrzeni w liryce Haliny Poświa¬towskiej. Kraków: TAiWPN Universitas, 2004.
15.Myga, Zbigniew. „Edukacja”. W: Poświatowska we wspomnieniach i inspiracjach, oprac. Kalina Słomska, Zbigniew Myga, 56. Olszanica: Wydawnictwo BOSZ, 2016.
16.Mygowa, Stanisława. „Listy do Ludmiły Waluszewskiej”. W: „ja minę, ty miniesz…” O Halinie Poświatowskiej. Wspomnienia, listy, wiersze, zeb. i oprac. Mariola Pryzwan, 289. Warszawa: Wydawnictwo „Domena”, 2000.
17.Opacki, Ireneusz, Jan Piotrowiak. „Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny Poświatowskiej)”. W: Z poezji XX wieku. Szkice i interpretacje, red. Ireneusz Opacki, 56–80. Wydawnictwo Uni¬wersytetu Śląskiego: Katowice, 1979.
18.Piotrowiak, Jan. „»czy wszyscy tracimy wszystko żyjąc?« Obrachunki strat w liryce miłosnej i mor¬talnej autorki »Ody do rąk«”. W: tegoż, Namysł i emocje. Studia i szkice o doświadczeniu poetyc¬kim Haliny Poświatowskiej, 83–120. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
19.Piotrowiak, Jan, współautor Ireneusz Opacki. „Liryka punktów widzenia”. W: Jan Piotrowiak, Namysł i emocje. Studia i szkice o doświadczeniu poetyckim Haliny Poświatowskiej, 47–82. Kato¬wice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
20.Poświatowska, Halina. Listy. W: Dzieła, red. Mariola Rola, Barbara Górska. T. 4. Kraków: Wydaw¬nictwo Literackie, 1998.
21.Poświatowska, Halina. Opowieść dla przyjaciela. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990.
22.Poświatowska, Halina. Wszystkie wiersze. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007.
23.Pryzwan, Mariola, oprac. Haśka. Poświatowska we wspomnieniach i listach. Warszawa: Wydawnic¬two Marginesy, 2015.
24.Pryzwan, Mariola, oprac. „ja minę, ty miniesz…”. O Halinie Poświatowskiej. Wspomnienia, listy, wier¬sze. Warszawa: Wydawnictwo „Domena”, 2000.
25.Słomska, Kalina, Zbigniew Myga, oprac. Poświatowska we wspomnieniach i inspiracjach. Olszanica: Wydawnictwo BOSZ, 2016.
26.Szarek, Janina. „Była pełna życia”. W: „ja minę, ty miniesz…”. O Halinie Poświatowskiej. Wspomnienia, listy, wiersze, zeb. i oprac. Mariola Pryzwan, 236. Warszawa: Wydawnictwo „Domena”, 2000.
27.Szymańska-Aleksandrowicz, Beata. „Barwny ptak”. W: „ja minę, ty miniesz…” O Halinie Poświa¬towskiej. Wspomnienia, listy, wiersze, zeb. i oprac. Mariola Pryzwan, 264. Warszawa: Wydaw¬nictwo „Domena”, 2000.
28.Szymborska, Wisława. [„Wspomnienie”]. W: Haśka. Poświatowska we wspomnieniach i listach, zeb. i oprac. Mariola Pryzwan, 57. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy, 2015.
29.Wittlin-Lipton, Elżbieta. [List napisany 23.10.1998 r. w Nowym Jorku]. W: „ja minę, ty miniesz…” O Halinie Poświatowskiej. Wspomnienia, listy, wiersze, zeb. i oprac. Mariola Pryzwan, 196. War¬szawa: Wydawnictwo „Domena”, 2000.
30.Wróbel, Elżbieta. „Ślady istnienia, znaki pamięci – Halina Poświatowska i Częstochowa”. W: Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne, red. Agnieszka Czajkowska, Elżbieta Hurnikowa, Anna Wypych-Gawrońska, 162–196. Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2010.