Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.2.15-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (15) 2020
Świadectwo zamknięcia. Korespondencja Anny Moszyńskiej z zakładu dla umysłowo chorych w Pirnie (1850 r.)

Autorzy: JULIA WESOŁOWSKA ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: historia kobiet szaleństwo korespondencja prywatna dzienniki
Rok wydania:2020
Liczba stron:12 (139-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy zbioru listów, które w 1850 roku pisała i wysyłała do męża, dzieci i przyjaciółek przebywająca w szpitalu dla umysłowo chorych w Pirnie Anna Moszyńska, uzupełnionego o dzienniki osobiste, korespondencję Piotra Moszyńskiego z żoną i dokumentację medyczną pacjentki. Publikacja została wydana przez Instytut Badań Literackich PAN w ramach projektu „Archiwum Kobiet”, którego członkinie i członkowie zajmują się odnajdywaniem i opracowywaniem dokumentów osobistych Polek na przestrzeni dziejów. Listy Moszyńskiej są świadectwem zmagania z chorobą psychiczną oraz izolacją i rozłąką z dziećmi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Archiwum Kobiet. Strona projektu”. Dostęp 22.12.2019. http://baza.archiwumkobiet.pl.
2.Foucault, Michel. Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Tłum. Helena Kęszycka. Warszawa: Pań¬stwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
3.Kapusta, Andrzej. „Szaleństwo i władza: myśl krytyczna Michela Foucaulta”. Rozprawa doktorska, Lublin: Uniwersytet Marcii Curie-Skłodowskiej, 1999. Dostęp 23.12.2019. https://andkapusta.files.wordpress.com/2010/04/doktorat11.pdf.
4.Marcinów, Mira. Historia polskiego szaleństwa. T. 1: Słońce wśród czarnego nieba. Studium melan¬cholii. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2017.
5.Moszyńska, Anna. Listy z Pirny 1850. Uzupełnione fragmentami dziennika Anny Moszyńskiej oraz listami Piotra Moszyńskiego, oprac. Emilia Kolinko. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2018.
6.Przemowa noblowska Olgi Tokarczuk. NobelPrize.org. Dostęp 27.12.2019. https://www.nobelprize. org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf.
7.Solarska, Maria. Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości. Poznań: Instytut Historii UAM, 2006.
8.Trillat, Étienne. Historia histerii. Tłum. Zofia Podgórska-Klawe. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993.
9.Waligórska, Bronisława. Listy z cytadeli 1886, red. Monika Rudaś-Grodzka. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2018.
10.„Zespół »Archiwum Kobiet»”. Dostęp 22.12.2019. https://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownie-i¬-zespoly/zespol-badan-genderowych-literatura-i-gender.