Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.1.14-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (14) 2020
Gender, emocje i praktyki życia codziennego Żydów na Dolnym Śląsku w latach 1945–1972. Narracja biograficzna Aliny M.

Autorzy: AGNIESZKA ILWICKA-KARUNA ORCID
Yiddish Book Center Wexler’s Oral History Project
Słowa kluczowe: historia codzienności Dolny Śląsk gender Izrael matka narrator oral history/historia mówiona pamięć relacja wywiad Żydzi
Rok wydania:2020
Liczba stron:23 (251-273)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule analizie poddano jeden pogłębiony wywiad stanowiący część projektu opartego na historii mówionej (oral history) o żydowskim osadnictwie na Dolnym Śląsku, zatytułowany „Miłość na ruinach: historia żydowskiego osadnictwa na Dolnym Śląsku w latach 1945–1972”. Zarówno analizowany wywiad, jak i pozostałe rozmowy skupiają się na zagadnieniach życia codziennego, dorastania, uczuć i związków budowanych przez Żydów polskich na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Kluczową rolę odgrywa tutaj perspektywa płci kulturowej (gender). Historia mówiona to medium, dzięki któremu możliwe jest poznanie doświadczeń społeczności żydowskiej nieopisanych w innych źródłach, jak na przykład dokumentach tworzonych przez komitety żydowskie, sprawozdaniach z żydowskich klubów czy nawet w pamiętnikach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Fundacji „Pamięć i Przyszłość”. Wywiad z Aliną M. przeprowadzony we Wrocławiu, 17.09.2015.
2.Archiwum Fundacji „Pamięć i Przyszłość”. Wywiad z Cwiją H. przeprowadzony w Jerozolimie w Izraelu, 4.12.2014.
3.Archiwum Fundacji „Pamięć i Przyszłość”. Wywiad z Markiem S. przeprowadzony w Holonie w Izraelu, 1.11.2015.
4.Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Wojewódzki Komitet Żydowski, sygn. 1. Protokół zebrania Wojewódzkiego Komitetu Żydów Polskich w Rychbachu [Dzierżoniowie], 18.06.1945 r.
5.Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Centralny Komitet Żydów Polskich, Wydział Ewidencji i Statystyki, 569.
6.Dunaway, David K. Introduction to Oral History: An Interdisciplinary Anthology, red. David K. Duna¬way, Willa K. Baum, xix–xxiii. Nashville: American Association for State and Local History, 1984.
7.Egit, Jacob. Grand Illusion. Toronto: Lugus, 1991.
8.Egit, Jakub. Jidiszer jiszew in Niderszelzje. Cwej jorn 1945–1947. Wrocław: Wydawnictwo Nidersz¬lezje, 1948.
9.Egit, Jakub. „Rok życia żydowskiego na Dolnym Śląsku”. Nowe Życie. Jednodniówka. Trybuna Woje¬wódzkiego Komitetu Żydowskiego na Dolnym Śląsku 1 (1946).
10.Goldberg, Adara. Holocaust Survivors in Canada. Exclusion, Inclusion, Transformation, 1947–1955. Winnipeg, Manitoba: University of Manitoba Press, 2015.
11.Kobielec, Aleksandra. Więźniowie Żydzi w KL Gross-Rosen. Wałbrzych: Państwowe Muzeum Gross¬-Rosen, 1993.
12.Massey, Doreen. „Place and Their Pasts”. History Workshop Journal 39 (1995), 1: 182–192.
13.Morrissey, Charles T. “Why Call It ‘Oral History’? Searching for Early Usage of a Generic Term”. Oral History Review 8 (1980): 20–48.
14.Moss, William W. “Oral History: What Is It and Where Did It Come From?”. W: The Past Meets the Present: Essays on Oral History, red. David Stricklin, Rebecca Sharpless. Lanham, MD: Univer¬sity Press of America, 1988.
15.OHA Principles and Best Practices. Oral History Association. Dostęp 13.01.2020. https://www.oral¬history.org/principles-and-best-practices-revised-2018/.
16.Oral History, Yiddish Book Center. Dostęp 13.01.2020. https://www.yiddishbookcenter.org/ collections/oral-histories.
17.Pasierb, Bronisław. Życie polityczne Dolnego Śląska 1945–1950. Warszawa–Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
18.Ritchie, Donald A. Doing Oral History. New York: Oxford University Press, 2015.
19.Szaynok, Bożena. Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945–1950. Wrocław: Wydawnictwo Uni¬wersytetu Wrocławskiego, 2000.
20.Schwartz, Joan M. „Constituting Place of Presence: Landscape, Identity, and the Geographical Imagination”. W: Marleen Creates, Places of Presence: Newfoundland Kin and Ancestral Land, Newfoundland 1989–1991, 1–18. St. John’s: Killick Press, 1997.
21.Węgrzyn, Ewa. Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija gomułkowska 1956–1960. Kraków: Austeria, 2016.