Search

Result: Found records: 239 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Varia (jubileuszowe) nr 2 (5) 2015 2015 Go to
2. W stronę modernistycznego opus vitae. Drogi twórcze Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda nr 2 (5) 2015 2015 Go to
3. Polski komiks autobiograficzny nr 2 (5) 2015 2015 Go to
4. Od autora do tłumacza i z powrotem. Uwagi na marginesie Rolanda Barthes’a nr 2 (5) 2015 2015 Go to
5. „Niosło ją to, że stała u boku”. O genderowym modelowaniu biografii artystek nr 2 (5) 2015 2015 Go to
6. Ofiara, zły chłopiec, błazen, marzyciel, mnich i wybawiciel – archetypiczne postaci mężczyzn w prozie Krzysztofa Niewrzędy, Dariusza Muszera, Leszka Oświęcimskiego i innych pisarzy emigracyjnych polskiego pochodzenia nr 2 (5) 2015 2015 Go to
7. Mówi Świetlicki nr 2 (5) 2015 2015 Go to
8. Wokół recepcji Lukrecji Floriani George Sand – refleksje na marginesie polskiego wydania powieści nr 2 (5) 2015 2015 Go to
9. Gdańskie transpozycje nr 2 (5) 2015 2015 Go to
10. Zaimek odzyskany nr 2 (5) 2015 2015 Go to
11. Wietrzenie magazynu niepamięci nr 2 (5) 2015 2015 Go to
12. W czasie przeprowadzki nr 2 (5) 2015 2015 Go to
13. Szczecińska trauma 1970 Fragment książki Lucjana Adamczuka "Autobiografia człowieka wolnego" (Warszawa 2015, mps) nr 2 (5) 2015 2015 Go to
14. Autobiografia, traktat, kultura ludowa nr 1 (4) 2015 2015 Go to
15. "Opowieść Pielgrzyma" – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny. Kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym nr 1 (4) 2015 2015 Go to
16. Autobiografia ≠ autoanaliza – „Wstęp do autoanalizy” Rolanda Barthes’a nr 1 (4) 2015 2015 Go to
17. Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers nr 1 (4) 2015 2015 Go to
18. Zapisać ojcostwo (Tomasz Jastrun, Jacek Podsiadło) nr 1 (4) 2015 2015 Go to
19. Kilka słów o niemieckich podręcznikach i tradycjach pisania autobiograficznego – najciekawsze porady i inspiracje nr 1 (4) 2015 2015 Go to
20. Nieciągłość autobiografii. Pamiętam że. To, co wspólne I Georges’a Pereca nr 1 (4) 2015 2015 Go to
21. Selfies and the Self nr 1 (4) 2015 2015 Go to
22. Łączko, łączko, łączko zielona… nr 1 (4) 2015 2015 Go to
23. Abraham Kajzer i jego tekst z obozów koncentracyjnych – studium przypadku nr 1 (4) 2015 2015 Go to
24. Między słowem i ciałem1. O somatekstualności "Dzienników z lat osiemdziesiątych" Teodora Parnickiego nr 1 (4) 2015 2015 Go to
25. Ojciec odchodzi nr 1 (4) 2015 2015 Go to
26. Biografia i materialność. O "Śladach nieobecności" Anny Marchewki nr 1 (4) 2015 2015 Go to
27. Poezja na kształt ciała (i na odwrót) nr 1 (4) 2015 2015 Go to
28. Kryminalne gry z czytelnikiem nr 1 (4) 2015 2015 Go to
29. Gender i (auto)biografia nr 1 (4) 2015 2015 Go to
30. Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej „Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia” nr 2 (5) 2015 2015 Go to
31. (auto)biografie męskości / mężczyźni i autobiografie nr 1 (6) 2016 2016 Go to
32. "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego jako biofikcja o dojrzewaniu do męskości nr 1 (6) 2016 2016 Go to
33. (Auto)biografia jako materiał w badaniach historii równouprawnienia kobiet. Przyczynek do dyskusji nr 1 (6) 2016 2016 Go to
34. Otto Weininger: mizogin i profeminista? nr 1 (6) 2016 2016 Go to
35. Męskości argentyńskie a Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza nr 1 (6) 2016 2016 Go to
36. Prześniona rewolucja polskiej męskości – o Sprzysiężeniu Stefana Kisielewskiego nr 1 (6) 2016 2016 Go to
37. Rasowy kształt niemęskości. O Pamiętniku Stefana Czarnieckiego Witolda Gombrowicza nr 1 (6) 2016 2016 Go to
38. Ksiądz Kaingba, mój dziadek nr 1 (6) 2016 2016 Go to
39. Naukowiec na kwerendzie. Listy Ludwika Krzywickiego z Londynu do żony nr 1 (6) 2016 2016 Go to
40. „Głupio żeby tak oddać żonę…” – konstruowanie opieki i męskości przez starych mężczyzn opiekujących się swoimi przewlekle chorymi żonami nr 1 (6) 2016 2016 Go to
41. O sobie, innym i Rudolfie, czyli Marian Pankowski i jego ulubiona figura biograficzna nr 1 (6) 2016 2016 Go to
42. Niewieści Palladyn . Rzecz o Edwardzie Prądzyńskim nr 1 (6) 2016 2016 Go to
43. Kazimierz Rzepecki – idealista i mąż nieidealny Izabeli Moszczeńskiej nr 1 (6) 2016 2016 Go to
44. Mężczyzna w oczach kobiety nowoczesnej – w świetle ankiety „Bluszczu” (1932) nr 1 (6) 2016 2016 Go to
45. Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka nr 1 (1) 2013 2014 Go to
46. Semantyka „kariery” w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka nr 1 (1) 2013 2014 Go to
47. Spłaszczenie autobiograficzne. O pewnym typie (akademickiej) lektury nr 1 (1) 2013 2014 Go to
48. Niemieckie biografie chwili (1946–1948) – próba typologii narracji nr 1 (1) 2013 2014 Go to
49. Terapia i odmowa terapii – autobiograficzne narracje „postenerdowskie” lat ostatnich. Eugen Ruge i Marion Brasch nr 1 (1) 2013 2014 Go to
50. Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur "Kronosa" Witolda Gombrowicza nr 1 (1) 2013 2014 Go to
51. Autobiographical readings (Marta Wyka and German Ritz) nr 1 (1) 2013 2014 Go to
52. Parę uwag o "Kronosie" nr 1 (1) 2013 2014 Go to
53. Autobiografia jako alternatywa nr 1 (1) 2013 2014 Go to
54. Pamiątka nr 1 (1) 2013 2014 Go to
55. „Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre” nr 1 (1) 2013 2014 Go to
56. Dzienniki nr 1 (1) 2013 2014 Go to
57. Świat w oczach nowego filozofa nr 1 (1) 2013 2014 Go to
58. Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość nr 1 (1) 2013 2014 Go to
59. Koronkarki wspomnień nr 1 (1) 2013 2014 Go to
60. „[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej nr 1 (1) 2013 2014 Go to
61. Płeć i wygnanie nr 1 (1) 2013 2014 Go to
62. Powieść jako zwierciadło przechadzające się po Lagerstrasse nr 1 (1) 2013 2014 Go to
63. Intymne gry z pamięcią nr 1 (1) 2013 2014 Go to
64. Spis treści nr 1 (2) 2014 2014 Go to
65. Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu nr 1 (2) 2014 2014 Go to
66. Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych nr 1 (2) 2014 2014 Go to
67. „Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię”. "Transe – Traumy – Transgresje" i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych nr 1 (2) 2014 2014 Go to
68. Auto/biografia kontrfaktyczna Doris Lessing nr 1 (2) 2014 2014 Go to
69. Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide nr 1 (2) 2014 2014 Go to
70. Matka, autobiografia. Próby nr 1 (2) 2014 2014 Go to
71. Pomiędzy cierpieniem a trywializacją: cielesność trans i jej filmowe reprezentacje nr 1 (2) 2014 2014 Go to
72. Autobiografizowanie jak powietrze nr 1 (2) 2014 2014 Go to
73. Lista nr 1 (2) 2014 2014 Go to
74. Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej… Z prof. Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński nr 1 (2) 2014 2014 Go to
75. Pożegnanie Szefa nr 1 (2) 2014 2014 Go to
76. Zapiski z grudnia 1981 nr 1 (2) 2014 2014 Go to
77. Ze wspomnień starego stoczniowca nr 1 (2) 2014 2014 Go to
78. Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii nr 1 (2) 2014 2014 Go to
79. Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig nr 1 (2) 2014 2014 Go to
80. „Życie a życie to jest duża różnica”. O biografiach Bronisławy Wajs – Papuszy nr 1 (2) 2014 2014 Go to
81. Historia pisana na własnej skórze nr 1 (2) 2014 2014 Go to
82. Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej nr 1 (2) 2014 2014 Go to
83. Spis treści nr 2 (3) 2014 2014 Go to
84. Autobiograficzny trójkąt: miasto – świadectwo – Zagłada nr 2 (3) 2014 2014 Go to
85. Witold Gombrowicz: autobiografizm w trzech odsłonach nr 2 (3) 2014 2014 Go to
86. Podróże do Niemiec i do Polski. Emocje Żydów odwiedzających poholocaustową Europę nr 2 (3) 2014 2014 Go to
87. Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej nr 2 (3) 2014 2014 Go to
88. Napisać noc nr 2 (3) 2014 2014 Go to
89. Testament – przypadek obozu śmierci Kulmhof nr 2 (3) 2014 2014 Go to
90. „Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością” nr 2 (3) 2014 2014 Go to
91. Wspomnienia z września 1939 roku towarzysza pancernego 33 Wydzielonego Dyonu Pancernego Wilno nr 2 (3) 2014 2014 Go to
92. Dojrzewanie do siebie przez autobiografię nr 2 (3) 2014 2014 Go to
93. Mówione „miniatury” autobiograficzne pograniczy nr 2 (3) 2014 2014 Go to
94. Kadysz za zgładzone miasto nr 2 (3) 2014 2014 Go to
95. Odmierzanie pamięci nr 2 (3) 2014 2014 Go to
96. Piotr Zaremba i generacja 1910 nr 2 (3) 2014 2014 Go to
97. "[…]względnie w innym porcie [...]". Młodzieńcze inspiracje Piotra Zaremby nr 2 (3) 2014 2014 Go to
98. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa nr 2 (3) 2014 2014 Go to
99. Autobiografia i apologia nr 2 (3) 2014 2014 Go to
100. Rzeczy i ich ludzie. "W obronie rzeczy" Bjørnara Olsena nr 2 (3) 2014 2014 Go to
Page