Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (11) 2018

Year of publication: 2018
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of Contents)
5 (2-6) --- More
1.

Eseje i biografie


(Essays and Biographies)
6 (7-12) Jerzy Madejski More
2.

Żywoty świętych Piotra Skargi – biografie transgresyjne. Prolegomena do przyszłych badań


(Żywoty świętych (Lives of the Saints) by Piotr Skarga – transgressive biographies. Prolegomena for future research)
24 (13-36) Ewa Cybulska-Bohuszewicz More
3.

Nie tylko eseistyczne „ty”


(Not only esseyistic “you”)
9 (37-45) Arleta Galant More
4.

Laboratorium prywatnych konfiguracji. Natalia Gałczyńska w (auto)biografiach rodzinnych Kiry Gałczyńskiej


(Laboratory of private configurations. Natalia Gałczyńska in family (auto)biographies of Kira Gałczyńska)
12 (47-58) Aleksandra Grzemska More
5.

Nienormatywne pożądanie i problem z tożsamością w autobiograficznej prozie Karla Ove Knausgårda


(Non-normative desire and identity problem in the autobiographical prose by Karl Ove Knausgård)
13 (59-71) Jakub Rawski More
6.

Wywiad rzeka z wybranymi muzykami rockowymi jako odmiana tekstu autobiograficznego


(River interview with selected rock musicians as a new type of autobiographical text)
12 (73-84) Joanna Nowak More
7.

Biografia w kazaniach pogrzebowych Jakuba Olszewskiego


(A Biography in Funeral Sermons of Jakub Olszewski)
30 (85-114) Michał Kuran More
8.

Aleksander. Fantazja biograficzna


(Aleksander. A Biographical Phantasy)
14 (115-128) Marcin Romanowski More
9.

Jej ojciec. Zofia Nałkowska


(Her Father. Zofia Nałkowska)
12 (128-139) Mateusz Skucha More
10.

O tej, która wyszła z cienia. Pani Stefa Magdaleny Kicińskiej jako przykład biografii pedagogicznej


(The one who came out of the shadows. Pani Stefa by Magdalena Kicińska as an example of ‘pedagogical biography’)
11 (141-151) Sławomir Iwasiów More
11.

Nieustająca praca pamięci. Fałszerze pieprzu Moniki Sznajderman


(A never-ending work of memory. Fałszerze pieprzu by Monika Sznajderman)
11 (153-163) Natalia Żórawska-Janik More
12.

Reportaż biograficzny czy biografia reportażowa? Refleksje genologiczne i analiza przypadku


(Biographical reportage or journalistic biography? Genological reflections and case study analysis)
21 (165-185) Edyta Żyrek-Horodyska More
13.

Podkradania. O książce Nieuchronny plagiat Macieja Jakubowiaka


(Stealing. On Inevitable plagiarism by Maciej Jakubowiak)
12 (187-198) Łukasz Nieroda More