Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 1 (10) 2018

Year of publication: 2018
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
4 (3-6) --- More
1.

Eseizowanie


(Essay-ing)
6 (7-12) Inga Iwasiów More
2.

Kto mówi? Queerowanie autobiograficzności u Eve Kosofsky Sedgwick


(Who is speaking? Queering autobiography in Eve Kosofsky Sedgwick’s writing)
12 (13-24) Katarzyna Trzeciak More
3.

Filozofia feministyczna i autobiografia: wokół myśli Luce Irigaray


(Feminist philosophy and autobiography: the case of Luce Irigaray)
12 (25-36) Katarzyna Szopa More
4.

O eseistycznym usuwaniu obrazów twarzy: Ulicami Londynu: przygoda (1927) Virginii Woolf i Akacje kwitną (1935) Debory Vogel


(On Not Showing the Face: Street Haunting (1927) by Virginia Woolf and Acacias Bloom (1935) by Debora Vogel)
13 (37-49) Teresa Bruś More
5.

Powlekać rosnące Joanny Mueller – wiwisekcja macierzyństwa


(Powlekać rosnące (Coating the growing) by Joanna Mueller – vivisection of motherhood)
11 (51-61) Edyta Sołtys-Lewandowska More
6.

Autobiograficzne, metapoetyckie, eseistyczne w twórczości Bogusławy Latawiec


(Autobiographical, metapoetic, essayistic in the poetic oeuvre of Bogusława Latawiec)
14 (63-76) Joanna Grądziel-Wójcik More
7.

Autobiografizm Agnieszki Graff. Między esejem, felietonem i rozmową


(Autobiographism of Agnieszka Graff. Between essay, column and conversation)
12 (77-88) Maciej Duda More
8.

Autobiografia/psychoanaliza/kontynuacje. Wokół „autobiografikcji” Heleny Deutsch


(Autobiography/psychoanalysis/continuations. About autobiografiction of Helena Deutsch)
13 (89-101) Aleksandra Krukowska More
9.

Esej, kobieta, autobiografia – hipotezy na marginesie analizy Przeźroczy Marii Kuncewiczowej


(Essay, women, autobiography – hypotheses on margins of Maria Kuncewiczowa’s Przeźrocza)
12 (103-114) Dobrawa Lisak-Gębala More
10.

Esej i/lub autobiografia. Widzenie bliskie i dalekie Zofii Nałkowskiej


(Essay and/or autobiography. Zofia Nałkowska’s Widzenie bliskie i dalekie (The vision nearby and distant))
13 (115-127) Anna Pekaniec More
11.

Po sześćdziesiątce. Autobiograficzna eseistyka feministek drugofalowych


(Past 60 – autobiographical essays written by second-wave female feminist authors)
12 (129-140) Ewa Kraskowska More
12.

Autobiograficzność w eseistyce Joanny Bator: między esejem, felietonem a reportażem


(Autobiography in essay writing by Joanna Bator: between an essay, a column and a reportage)
11 (141-151) Tatiana Czerska More
13.

Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos


(The emancipational games, autobiografical challenges – genological troubles. About Gry w Birkenau by Agnieszka Kłos)
12 (153-164) Agnieszka Czyżak More