Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (7) 2016

Year of publication: 2016
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of Content)
7 (1-7) --- More
1.

Muszla, biografia słowa, blizna


(Shell, biography of the word, scar)
7 (7-13) Jerzy Madejski More
2.

Niechęć do wyznawania. O kulturze autobiografii w Polsce


(The unwillingness to confess. On the culture of autobiography in Poland)
23 (15-37) Artur Hellich More
3.

Walka o wizję świata. Ujawnienia diarysty Gombrowicza


(The battle for world vision: the openness in Witold Gombrowicz’s diary)
17 (39-55) Martyna Pańczak More
4.

Fantazmaty dziecięce w prozie autobiograficznej José Mauro de Vasconcelosa


(Children’s phantasms in José Mauro de Vasconcelos’ autobiographical prose)
17 (57-73) Katarzyna Slany More
5.

Bio(geo)grafia kobieca – przestrzenny wymiar doświadczenia


(Women’s bio(geo)graphies – spatial dimension of experience)
17 (75-91) Michalina Krytowska More
6.

Praktyki autobiograficzne Ewy Kuryluk


(Ewa Kuryluk’s autobiographical practices)
14 (93-106) Aleksandra Grzemska More
*

Ruiny i dobro bycia (wyimki z niecodziennika)

8 (107-114) Adrian Gleń More
7.

Zapiski z (przechodniości) bezradności


(Notes from (transitivity of) helplessness)
9 (115-123) Hanna Serkowska More
8.

Autopatografia


(Autopathography)
11 (125-135) Iwona Boruszkowska More
9.

„Przyświecały mi pewne ideały…” Autokreacyjne strategie i pułapki we wspomnieniach i korespondencji Jana Wantuły


(“I was guided by some ideals…” The strategies and traps of autocreation in Jan Wantuła’s memoirs and letters)
20 (137-156) Katarzyna Szkaradnik More
10.

Ludwik Krzywicki i kobiety


(Krzywicki and women)
17 (157-173) Agata Zawiszewska More
11.

Od futbolisty do trenera. Relacyjność bohatera biografii piłkarzy


(From football player to trainer. Relationality of the football biography’s main character)
11 (175-185) Małgorzata Stadnik More
12.

Cybernarcyzm


(Cyber narcissism)
12 (187-198) Sławomir Iwasiów More