Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (8) 2017

Year of publication: 2017
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of Content)
6 (1-6) --- More
1.

W lustrze pamięci – problemy żydowskiej literatury autobiograficznej


(In the Mirror of Memory – Issues in Jewish Autobiographical Literature)
15 (7-21) Joanna Lisek More
2.

Współczesne metody filologiczne w interpretacji żydowskich dokumentów osobistych


(The modern philological methods in interpreting Jewish life writing)
16 (23-38) Ewa Geller More
3.

„Egoistyczne analizy to moja ulubiona praca”. Rękopisy Broni Baum, czyli kiedy wiersz staje się egodokumentem


(The Manuscripts of Bronia Baum, or when a poem becomes an egodocument)
18 (39-56) Joanna Lisek More
4.

„Baczność! Przeczytać i zwrócić dla zniszczenia”. Porządki archiwum a korespondencja intymna Racheli Auerbach z czasu wojny i getta – pytania i problemy


(„Attention! Read and return to be destroyed.” The order of the archive and intimate correspondence of Rachel Auerbach from the times of war and the ghetto. Questions and problems)
25 (57-81) Karolina Szymaniak More
5.

"Dos lid fun ojsgehargetn jidiszn folk" Jicchoka Kacenelsona jako forma autobiografii poety i narodu


(Yitskhok Katsenelson’s "Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk" as an Autobiography of the Poet and his Nation)
16 (83-98) Andrzej Pawelec, Magdalena Sitarz More
*

Oczami dziecka (fragmenty)

8 (99-106) Malka Lee More
*

Pamiętnik (fragment, zeszyt 2, w rękopisie)

6 (107-112) Bronia Baum More
*

Fun welt wos iz niszto mer (Ze świata, którego już nie ma, New York: Farlag Matones, 1946; fragment)

8 (113-120) Israel Joszua Singer More
6.

Żydowsko-amerykański komiks (auto)biograficzny: powieść graficzna czy pamiętnik graficzny?


(Jewish American Autobiographical Comics)
12 (121-132) Elżbieta Klimek-Dominiak More
7.

I wojna światowa w świetle egodokumentów zawartych w wybranych księgach pamięci


(World War I in the Light of Ego-documents contained in the selected Memorial Books)
17 (133-149) Justyna Lisak More
8.

„Nowy rok, nowe kłopoty. Trzeba się znów wypłakać przed towarzyszem Gołombem”


(“New Year, new troubles. One must dump on comrade Golomb again”)
19 (151-169) Anna Szyba More
9.

Listy słuchaczy do Redakcji Żydowskiej Polskiego Radia w latach 1950–1958 jako przykład egodokumentów


(Letters to the Editor of the Polish National Radio’s Jewish Desk as an Example of Egodocuments, 1950–1958)
17 (171-187) Anna Rozenfeld More
10.

Historyczny kostium poety. "Bal maskowy" Tomasza Sikorskiego


(Poet’s historical costume. "Masked ball" by Tomasz Sikorski)
15 (189-203) Małgorzata Rydelek More
11.

Piekło na ziemi obiecanej. Wspomnienia wojenne Izraela Rabona


(Hell on the promised land. On the Israel Rabon’s war memoirs)
16 (205-220) Izabela Olejnik More
12.

Między autobiografią a przypowieścią. Glosa o paru tajemnicach "Domu, snu i gier dziecięcych" Juliana Kornhausera


(Between Autobiography and Parable. On a Few Secretas of Julian Kornhauser’s "A Home, a Dream, and Child’s Plays")
21 (221-241) Adrian Gleń More