Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (1) 2013

Year of publication: 2014
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of content)
6 (1-6) --- More
1.

Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka


(Autobiography. Genre – Discourse – Practice)
5 (7-11) Jerzy Madejski More
2.

Semantyka „kariery” w konstruktywizmie Niklasa Luhmanna a intymistyka, biografistyka i autobiografistyka


(Semantics of ‘career’ in Niklas Luhmann’s constructivism in view of personal narratives, biographies and autobiographies)
7 (13-19) Erazm Kuźma More
3.

Spłaszczenie autobiograficzne. O pewnym typie (akademickiej) lektury


(Autobiographical flattening. Of a certain kind of academic reading)
18 (21-38) Paweł Wolski More
4.

Niemieckie biografie chwili (1946–1948) – próba typologii narracji


(German biographies of a moment (1946–1948) – towards a typology of a narrative)
11 (39-49) Katarzyna Taborska More
5.

Terapia i odmowa terapii – autobiograficzne narracje „postenerdowskie” lat ostatnich. Eugen Ruge i Marion Brasch


(Therapie und Therapie-Absage. Autobiographische „DDR-Romane“ der letzten Jahre am Beispiel von Eugen Ruge und Marion Brasch)
18 (51-68) Brygida Helbig-Mischewski More
6.

Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur "Kronosa" Witolda Gombrowicza


(A prolegomena to the reading of "Kronos" by Witold Gombrowicz)
17 (69-85) Marian Bielecki More
7.

Autobiographical readings (Marta Wyka and German Ritz)

2 (87-88) Paweł Wolski More
8.

Parę uwag o "Kronosie"


(Remarks on "Kronos")
5 (89-93) Marta Wyka More
9.

Autobiografia jako alternatywa

4 (95-98) German Ritz More
10.

Pamiątka


(Keepsake)
10 (99-108) Dariusz Śnieżko More
11.

„Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre”


(„My vision of reality seems to be blurred”)
10 (109-118) Katarzyna Jakubiak, Sławomir Iwasiów, Justyna Sobolewska More
12.

Dzienniki

10 (119-128) Henryk Bereska More
13.

Świat w oczach nowego filozofa


(World in the eyes of a new philosopher)
6 (129-134) Erazm Kuźma More
14.

Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość


(Anxiety of influence and the modern subject)
7 (135-141) Beata Małgorzata Wolska More
15.

Koronkarki wspomnień


(Memory lace-makers)
8 (143-150) Anna Godzińska More
16.

„[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej


(“[…] a little apology pro domo sua [ ]”. Of Dom na Rozdrożu [House on the Crossroads] by Ewa Bieńkowska)
9 (151-159) Aleksandra Grzemska More
17.

Płeć i wygnanie


(Gender and exile)
10 (161-170) Tatiana Czerska More
18.

Powieść jako zwierciadło przechadzające się po Lagerstrasse


(Novel as a mirror carried along Lagerstrasse)
9 (171-179) Piotr Krupiński More
19.

Intymne gry z pamięcią


(Intimate memory games)
8 (181-188) Julia Poświatowska More