Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.1.2-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (2) 2014
Historia pisana na własnej skórze
(The History Written on Own Skin)

Authors: Dariusz Śnieżko
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: autobiography history historiography testimony experience memory revolution
Year of publication:2014
Page range:11 (195-205)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses some aspects of an autobiography by Karol Modzelewski. Its general theoretical- literary approach exposes the domination of the aspect of testimony in the text. The creation of the subject points to an area of autobiography as a venue of a role of an active participant in historic events with a role of a professional historian. As a result an addressee of the book also seems basically double: it is a reader showing a cognitive approach, interested in the newest history as well as a citizen critical of the present, sharing the faith in the sense of revolutionary actions along with the author. The methodological horizon of Modzelewski’s reflection has been outlined by nonclassical historiography (particularly in its anthropological version). Thus academic competence of a mediaevalist meets here the experience of a participant and a researcher of the post-war history. At last, a perspective of a personal sensitivity exposes the importance of shame as a meeting-place for an individual fate and the collective fate. In this sense the public activity of Karol Modzelewski might be depicted as a response to shame.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czermińska Małgorzata, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas,
2.Kraków 2004.
3.Geremek Bronisław, Świat „opery żebraczej”: obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich
4.XV–XVII wieku, PIW, Warszawa 1989.
5.Kula Witold, Miary i ludzie, PWN, Warszawa 1970.
6.„Litteraria Copernicana” 2010, nr 1 (numer monograficzny: Kampus).
7.Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, red. Ewa Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
8.1999.
9.Modzelewski Karol, Barbarzyńska Europa, Iskry, Warszawa 2004.
10.Modzelewski Karol, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Ossolineum, Wrocław 1987.
11.Modzelewski Karol, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego: X–XIII wiek, Ossolineum,
12.Wrocław 1975.
13.Modzelewski Karol, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Iskry, Warszawa 2013.
14.Śleszkowski Sebastian, Odkrycie zdrad, złośliwych ceremonij, tajemnych rad, praktyk szkodliwych
15.Rzeczypospolitej i straszliwych zamysłów żydowskich [...], Brunsbergae 1621.