Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (3) 2014

Year of publication: 2014

Information

"Autobiografia. Literatura. Kultura. Media" 2014, nr 2 (3)

# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of Cable)
6 (1-6) --- More
1.

Autobiograficzny trójkąt: miasto – świadectwo – Zagłada


(Autobiographical triangle: city – testimony – Holocaust)
7 (7-13) Paweł Wolski More
2.

Witold Gombrowicz: autobiografizm w trzech odsłonach


(The three modes of Witold Gombrowicz’s autobiographism)
18 (15-32) Tomasz Kunz More
3.

Podróże do Niemiec i do Polski. Emocje Żydów odwiedzających poholocaustową Europę


(Traveling to Germany and Poland. Toward a textual montage of Jewish emotions after the Holocaust)
24 (33-56) Michael Meng More
4.

Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej


(Pop nostalgia, religious transfer and teenager identity as reflected in contemporary German prose)
14 (57-70) Aleksandra Chylewska-Tölle More
*

Napisać noc


(To write the night)
5 (71-75) Julia Fiedorczuk More
5.

Testament – przypadek obozu śmierci Kulmhof


(Testament – the case of the Kulmhof death camp)
15 (77-91) Barbara Elmanowska More
*

„Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością”


(„The story of the life of a woman is insolence”. A fragment of a conversation by Inga Iwasiów with Agnieszka Graff on her book I am from here…)
8 (93-100) Inga Iwasiów, Agnieszka Graff More
*

Wspomnienia z września 1939 roku towarzysza pancernego 33 Wydzielonego Dyonu Pancernego Wilno


(A September 1939 memoir by a Panzer Member Of 33rd Autonomous Division „Wilno”)
13 (101-113) Witold Soiński More
6.

Dojrzewanie do siebie przez autobiografię


(Maturing to yourself through an autobiography)
10 (115-124) Joanna Bierejszyk More
7.

Mówione „miniatury” autobiograficzne pograniczy


(Spoken autobiographic “miniatures” of the borderlands)
11 (125-135) Katarzyna Taborska More
8.

Kadysz za zgładzone miasto


(Kaddish for an exterminated city)
14 (137-150) Piotr Krupiński More
9.

Odmierzanie pamięci


(Measuring of memory)
14 (151-164) Aleksandra Grzemska More
10.

Piotr Zaremba i generacja 1910


(Piotr Zaremba and generation 1910 Summary)
12 (165-176) Jakub Telec More
11.

"[…]względnie w innym porcie [...]". Młodzieńcze inspiracje Piotra Zaremby


("[…] alternatively in an other harbour […]". Piotr Zaremba’s juvenile inspirations)
13 (177-189) Szymon Piotr Kubiak More
12.

Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa


(Writing the past. "Wygnańcy" by Jan M. Piskorski and "Między Stettinem a Szczecinem" by Jan Musekamp)
13 (191-203) Sławomir Iwasiów More
13.

Autobiografia i apologia


(Autobiography and apology)
12 (205-216) Jerzy Madejski More
14.

Rzeczy i ich ludzie. "W obronie rzeczy" Bjørnara Olsena


(Things and their humans. "In Defense of Things" by Bjørnar Olsen)
9 (217-225) Patrycja Lewków More