Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Issue archive / nr 1 (4) 2015

Year of publication: 2015
# Title Page range Authors Actions
1.

Autobiografia, traktat, kultura ludowa


(Autobiography, Treaty, Folk Culture)
6 (7-12) Jerzy Madejski More
2.

"Opowieść Pielgrzyma" – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny. Kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym


("The Pilgrim’s Story" – Ignatius Loyola’s autobiographical project. A few remarks about the genre, the narrative and the existential gesture)
26 (13-38) Anna Kapuścińska More
3.

Autobiografia ≠ autoanaliza – „Wstęp do autoanalizy” Rolanda Barthes’a


(Autobiography ≠ autoanalysis. Introduction to autoanalysis by Roland Barthes)
21 (39-59) Paulina Urbańczyk More
4.

Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers

12 (61-72) Solveiga Daugirdaité More
5.

Zapisać ojcostwo (Tomasz Jastrun, Jacek Podsiadło)


(To note down fatherhood (Tomasz Jastrun, Jacek Podsiadło))
25 (73-97) Wojciech Śmieja More
6.

Kilka słów o niemieckich podręcznikach i tradycjach pisania autobiograficznego – najciekawsze porady i inspiracje


(A Guide on German Textbooks for Creative and Autobiographical Writing – Tips and Inspirations)
13 (99-111) Brygida Helbig-Mischewski More
7.

Nieciągłość autobiografii. Pamiętam że. To, co wspólne I Georges’a Pereca


(A discontinuity of autobiography. I remember by Georges Perec)
4 (113-116) Adam Poprawa More
8.

Selfies and the Self

8 (117-124) Teresa Bruś More
9.

Łączko, łączko, łączko zielona…

21 (127-147) Andrzej Mencwel More
10.

Abraham Kajzer i jego tekst z obozów koncentracyjnych – studium przypadku


(Abraham Kajzer and His Text from Concentration Camps – Case Study)
20 (149-168) Barbara Elmanowska More
11.

Między słowem i ciałem1. O somatekstualności "Dzienników z lat osiemdziesiątych" Teodora Parnickiego


(Beetwen Word and Flesh. The Somatextuality In "Diaries From The Eighties" By Teodor Parnicki)
14 (169-182) Joanna Szewczyk More
12.

Ojciec odchodzi


(Father Departs)
9 (183-191) Hanna Serkowska More
13.

Biografia i materialność. O "Śladach nieobecności" Anny Marchewki


(Biography and Materiality. On Anna Marchewka’s "Ślady nieobecności")
13 (193-205) Marcin Romanowski More
14.

Poezja na kształt ciała (i na odwrót)


(Poetry in Bodily Shape (And The Other Way Round))
11 (207-217) Bernadetta Żynis More
15.

Kryminalne gry z czytelnikiem


(Criminal Games With Reader)
13 (219-231) Julia Poświatowska More
16.

Gender i (auto)biografia


(Gender And (Auto)biography)
12 (233-244) Anna Godzińska More