Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (15) 2020

Year of publication: 2020
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of Contents)
4 (3-6) --- More
1.

„I-nternet” i „Wikiped-ja, ja, ja…”. Sieć jako obszar badań autobiograficznych


(“I-nternet” and “Wikiped-I”. Web 2.0 as Field of Autobiographical Research)
13 (7-19) PAWEŁ WOLSKI More
2.

Trzy słowniki autobiograficzne. Kilka refleksji o przemianach spojrzenia na autobiograficzne praktyki piśmienne


(Three autobiographical dictionaries. Some reflections on transformations of the view on autobiographical writing practices)
12 (21-32) PAWEŁ RODAK More
3.

Życiopisanie i modernizm: Maxa Saundersa uwagi o autobiografikcji


(Life-writing and modernism: Max Saunders on autobiografiction)
7 (33-39) AGNIESZKA SOBOLEWSKA More
4.

Autobiografikcja. Eksperymenty z życiopisaniem od przełomu wieków po modernizm


(Autobiografiction. Experimental Life-Writing from the Turn of the Century to Modernism)
25 (41-65) MAX SAUNDERS, Tłum. AGNIESZKA SOBOLEWSKA More
5.

Autobiograficzne narracje zebrane. O kategorii współautorstwa w tle


(Autobiographical narratives collected. On co-authorship in the background)
11 (67-77) KATARZYNA TABORSKA More
6.

Autentyczność


(Authenticity)
13 (79-91) ARTUR HELLICH More
7.

Autofikcja


(Autofiction)
6 (93-98) AGNIESZKA CZYŻAK More
8.

Dedykacja odręczna


(Handwritten Dedication)
9 (99-107) DARIUSZ ŚNIEŻKO More
9.

Gawęda (autobiograficzna)


(Gaweda: Polish oral short story (as an autobiographical practice))
14 (109-122) EWA TIERLING-ŚLEDŹ More
10.

Trylogia autobiograficzna Moniki Jaruzelskiej, czyli o „feminizmie” w świecie celebrytek


(Autobiographical Trilogy by Monika Jaruzelska. Remarks On Celebrity „Feminism”)
15 (123-137) MAGDALENA PIEKARA More
11.

Świadectwo zamknięcia. Korespondencja Anny Moszyńskiej z zakładu dla umysłowo chorych w Pirnie (1850 r.)


(The testimony of enclosure. Anna Moszyńska’s letters from mental health hospital in Pirna, 1850)
12 (139-150) JULIA WESOŁOWSKA More
12.

Zapomniana historia choroby Anny Iwaszkiewiczowej


(The forgotten story of Anna Iwaszkiewicz’s mental illness)
18 (151-168) ELIZA PERKOWSKA More
13.

Auto/biografie (z) listów. Schulz – Ficowski – Kandziora


(The art of making auto/biographies from letters. The case of Bruno Schulz, Jerzy Ficowski and Jerzy Kandziora)
18 (169-186) LUCYNA MARZEC More
14.

Życie i spuścizna Haliny Poświatowskiej w świetle wierszy, listów i wspomnień o poetce (z warsztatu biografistki)


(The life and legacy of Halina Poświatowska in the light of poems, letters and memoirs about the poet (from the biographer’s workshop))
14 (187-200) ELŻBIETA HURNIK More
15.

Karmienie niemowląt i ojcowskie emocje w świetle siedemnastowiecznych angielskich źródeł pamiętnikarskich


(Fathers’ emotional response to infant feeding: evidence from seventeenthcentury English ego-documents)
13 (201-213) DOROTA GUZOWSKA More
16.

Wirus i pamięć. Wątki mnemoniczne w pamiętnikach z czasów koronawirusa


(Virus and the collective memory. Mnemonic topics in the pandemic memoirs)
11 (215-225) MAŁGORZATA ŁUKIANOW, MATEUSZ MAZZINI More
17.

Konkurs „Pamiętniki Pandemii”. Założenia, wyniki, wstępne refleksje


(On Polish journal competition „Pandemic Diaries”. Assumptions, results, first thoughts)
16 (227-242) MAJA GŁOWACKA, MONIKA HELAK, JUSTYNA KOŚCIŃSKA More