Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.1.14-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (14) 2020
„To się objawiało w rozmaitych uwagach”. Rozmowa z Avivą Blum-Wachs
(“It has manifested in various remarks”. An interview with Aviva Blum-Wachs)

Authors: SYLWIA CHUTNIK
Instytut Slawistyki PAN

NATALIA JUDZIŃSKA ORCID
Instytut Slawistyki PAN
Keywords: memory Holocaust herstory women’s history biography gender anti-Semitism hiding Zionism child everyday life Israel
Year of publication:2020
Page range:29 (93-121)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is a record of an interview with the Holocaust survivor, Aviva Blum-Wachs, and reveals the tension between biography, memory, concealment and oblivion. The interview is preceded by the theoretical introduction, where authoresses introduce main categories from the field of memory and gender studies. An important element of the article is an outline of contexts and deep focus on both interlocutors’ and her mother’s biography.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arendt, Hannah. Eichmann w Jerozolimie: rzecz o banalności zła. Tłum. Adam Szostkiewicz. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1998.
2.Assmann, Aleida. Między historią a pamięcią. Antologia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
3.Ben-Sefer, Ellen, Linda Shields. „Courage under Adversity: Luba Bielicka-Blum (1906–1973) and the Nursing School of the Warsaw Ghetto”. Health and History 18 (2016), 2: 27–39.
4.Całek, Anita. Biografia naukowa – od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
5.Certeau, Michel de. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
6.Chebda, Wojciech. Wstęp do Pamięćw ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, red. Waldemar Czachur. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
7.Chutnik, Sylwia. „Ćwiczenia z normalności”. W: Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opiekunkach w czasie wojny, red. Magdalena Kicińska, Monika Sznajderman, 59–68. Wołowiec: Wydawnic¬two Czarne, 2018.
8.Cukierman, Icchak. Nadmiar pamięci (siedem owych lat). Wspomnienia lat 1939–1946. Tłum. Zoja Perelmuter. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
9.Dołowy, Patrycja. Wrócę, gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu. Wołowiec: Wydaw¬nictwo Czarne, 2019.
10.Gilligan, Carol. In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge: Harvard University Press, 1993.
11.Gross, Jan Tomasz. Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.
12.Hedgepeth, Sonja M., Rochelle G. Saidel. Introduction to Sexual Violence Against Jewish Women During the Holocaust, red. Sonja M. Hedgepeth, Rochelle G. Saidel. Waltham: Brandeis Uni¬versity Press, 2010.
13.Janicka, Elżbieta. Festung Warschau. Warszawa: Krytyka Polityczna, 2011.
14.Kaplan, Marion. „Did Gender Matter during the Holocaust?”. Jewish Social Studies 24, (2019), 2: 37–56.
15.Kędracki, Janusz. „Odkrywamy Świętokrzyskie. Grzegorzowice”. Gazeta Wyborcza [wydanie interne¬towe], 17.12.2004. Dostęp 26.11.2019. https://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,2452320.html.
16.Kicińska, Magdalena, Monika Sznajderman, red. Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opiekun¬kach w czasie wojny. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.
17.Kowalska-Leder, Justyna. Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
18.Krall, Hanna. „Strzępy nie na temat. Posłowie”. W: Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opie¬kunkach w czasie wojny, red. Magdalena Kicińska, Monika Sznajderman, 197–204. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.
19.Krall, Hanna. „Sublokatorka”. W: Hanna Krall. Fantom bólu. Reportaże wszystkie. Kraków: Wydaw¬nictwo Literackie, 2017.
20.Janicka, Elżbieta, oprac. „«Sublokatorka» po latach. Z Hanną Krall rozmawiają Elżbieta Janicka i Joanna Tokarska-Bakir”. Studia Litteraria et Historica 2 (2013): 3–26.
21.Maier, Charles S. „Nadmiar pamięci?”. Tłum. Paweł Dobrowolski. W: Antropologia pamięci. Zagad¬nienia i wybór tekstów, red. Paweł Majewski, Marcin Napiórkowski, 471–481. Warszawa: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
22.Marcinkowska, Halina Hila. Wieczni tułacze. Powojenna emigracja polskich Żydów. Warszawa: Pró¬szyński i S-ka, 2019.
23.Margolis-Edelman, Alina. Tego, co mówili, nie powtórzę… Wrocław: Siedmioróg, 1999.
24.„«Myśmy tam żyły jak w jakimś azylu». Alina Margolis-Edelman w rozmowie z Anką Grupiń¬ską”. Tygodnik Powszechny 19 (2004). Dostęp 2.12.2019. https://www.tygodnikpowszechny.pl/ mysmy-tam-zyly-jak-w-jakims-azylu-125305.
25.Nałkowska, Zofia. Dzienniki 1945–1954. T. 6, cz. 1: (1945–1948), red. Hanna Kirchner. Warszawa: Czytelnik, 2000.
26.Noddings, Nel. Caring. A Feminine Approach To Ethics and Moral Education. Berkeley–Los Angeles: University of California Press, 1984.
27.Ofer, Dalia, Lenore J. Weitzman, red. Women in the Holocaust. New Haven–London: Yale Univer¬sity Press, 1998.
28.Pető, Andrea, Louise Hecht, Karolina Krasuska. Introduction to Woman and the Holocaust: New Perspectives and Challenges, red. Andrea Pető, Louise Hecht, Karolina Krasuska, 9–26. War¬szawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2015.
29.Putnam Tong, Rosemarie. Myśl feministyczna. Wprowadzenie. Tłum. Jarosław Mikos, Bożena Umiń¬ska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
30.Sontag, Susan. O fotografii. Tłum. Sławomir Magala. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2017.
31.Sroka, Łukasz Tomasz, Mateusz Sroka. Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł. Kraków–Budapeszt: Austeria, 2015.
32.Stöcker-Sobelman, Joanna. Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2012.
33.Szaynok, Bożena. Ludność żydowska w Polsce (1944–1968), materiały edukacyjne MHŻP Polin w ramach wystawy „Obcy w domu. Wokół Marca ʼ68”.
34.Warakomska, Anna, red. Pamięć o przeszłości w prywatnych narracjach i historiografii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.
35.Waxman, Zoe. Kobiety Holocaustu. Tłum. Joanna Bednarek. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2019.
36.Weinrich, Harald. „Przechowane, czyli zapomniane”. Tłum. Paweł Majewski. W: Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Paweł Majewski, Marcin Napiórkowski, 313–325. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.